Terug naar Word lid

Steun ons

Denk mee met GLP en steun ons!

Investeer nu in GLP

donaties

Iedere bijdrage telt!

 

Door een donatie helpt u ons om te groeien.

Hand Protecting a PlantDonaties

Een organisatie heeft financiële middelen hard nodig. Uw bijdrage vergroot onze mogelijkheden om te groeien en onze doelstellingen waar te maken.

 

Elk bedrag is welkom, hiermee steunt u GLP in haar permanente campagne. Door uw bijdrage, klein of groot, kunnen wij Nederland een groen alternatief bieden.

Naam instelling: Groen Liberale partij GLP
Vestigingsplaats: Almere
RSIN: 851753723

Hier vindt u ons Beleidsplan, doelstelling, kostenvergoeding, financiële verantwoording en recente activiteiten.

anbistatusANBI

De Vereniging GLP is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), wat inhoudt dat u giften belastingaftrekbaar zijn. Op deze manier kunt u onze organisatie op een voordelige manier ondersteunen. 

Dat GLP beschikt over een ANBI-verklaring, betekent dat de contributie van leden én een eventuele vrijwillige bijdrage door de Belastingdienst worden aangemerkt als gift. Daarmee zijn de bijdragen belastingaftrekbaar, wat een bijdrage fiscaal aantrekkelijk maakt.

Een gift aan de plaatselijke GLP-afdeling is ook aftrekbaar.  De landelijke ANBI-verklaring geldt voor de Vereniging GLP en dus ook voor alle GLP-geledingen die daarbinnen vallen. De plaatselijke GLP-afdeling valt onder de Vereniging GLP, deze giften zijn dus ook aftrekbaar.

Als een ANBI een culturele instelling is, kan deze ANBI de status ‘culturele ANBI’ krijgen. Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

Voorbeelden van culturele instellingen

Culturele instellingen zijn instellingen die actief zijn in beeldende kunst, bouwkunst, erfgoed (musea, archieven, archeologie, monumentenzorg), dans, film, letteren, (pop)muziek, (muziek)theater of vormgeving. Hieronder vallen bijvoorbeeld theatergroepen, schouwburgen, bibliotheken, filmhuizen, (pop)podia, letteren-, pop- en filmfestivals en architectuurcentra.

Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI?

Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Aanvullende voorwaarden voor een culturele ANBI

Is uw instelling een culturele ANBI? Dan moet u giften aan uw instelling apart vermelden in uw administratie. U mag deze giften alleen besteden aan het algemeen nuttige doel van uw instelling.

Welke belastingvoordelen heeft een ANBI?

  • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
  • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
  • Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.
  • Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.
  • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
    Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.
  • Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek.

Info

Volg deze link van de belastingdienst

Giften kunnen overgemaakt worden op bankrekeningnummer NL51 INGB 0008 3135 54 ten name van GLP te Almere, onder vermelding van ‘Donatie GLP’.

De BIC code is: INGBNL2A

Kvk-nummer Vereniging GLP: 55531865
RSIN/fiscaal nummer ANBI: 851753723

GLP beschikt over een ANBI-verklaring, dat betekent dat de contributie van leden én een eventuele vrijwillige bijdrage door de Belastingdienst worden aangemerkt als gift. Daarmee zijn de bijdragen vanaf een drempelbedrag belastingaftrekbaar. Dat maakt een bijdrage fiscaal aantrekkelijk.

GLP is wettelijk verplicht giften boven de € 1000 op te nemen in het financieel jaarverslag van GLP. Aan donaties aan GLP kan geen enkel recht worden ontleend.

…want hoe groter we zijn des te sterker we staan!

Hoeveel aftrek krijgt u?

zie: website belastingdienst

Formulieren

zie: website belastingdienst

Voorwaarden voor het aftrekken van gewone giften

zie: website belastingdienst

Kiezen voor heel jaar fiscaal partnerschap

zie: website belastingdienst

Voor de verdere voorwaarden verwijzen wij u door naar de website van de ANBI

 

Wilt u ons steunen?
Doneer op  NL51 INGB 0008 3135 54 ten name van:  GLP
Hartelijk dank voor uw bijdrage!
 Wij strijden voor eerlijke verkiezingen

Met de nieuwe Kieswet 1989 worden gevestigde partijen steeds breder gefinancierd en krijgen nieuwe partijen GEEN financiële ondersteuning voor deelname aan verkiezingen. Zij moeten steeds weer enorme waarborgsommen betalen en vele ondersteuningsverklaringen verzamelen en krijgen geen gelijke toegang tot de kiezer tijdens verkiezingen. Terwijl gevestigde politieke partijen hiervan vrijstelling hebben en bovendien moeiteloos aan zichzelf nog forse campagnesubsidie toekennen.

Wij beogen eerlijke subsidie en verkiezingen voor het nieuwe geluid…het GLP geluid!

 

geldGiftenreglement

In dit giftenreglement, welke is opgesteld in het kader van de Wet financiering politieke partijen (in het bijzonder artikel 34) is vastgelegd hoe GLP omgaat met giften en de openbaarmaking hiervan. Dit reglement is geldig voor zowel de landelijke als alle lokale afdelingen van GLP.

 

Periodieke schenking
Bij een periodieke schenking is uw donatie volledig aftrekbaar. Het is wel van belang dat u dit goed vastlegt. Sinds 1 januari 2014 kan dit op twee verschillende manieren: door middel van onderhandse overeenkomst, een schriftelijke overeenkomst tussen u en GLP, of, bij een hoger bedrag, door middel van een notariële akte.

Als u GLP tot een bedrag van € 1.000,00 per jaar wilt steunen, kunt u gebruik maken van de onderhandse overeenkomst. Aan het sluiten van deze overeenkomst zijn geen kosten verbonden. Wilt u direct op deze wijze schenken aan het GLP?

Wilt u GLP steunen met meer dan € 1.000,00 per jaar? Dan kunt u dit vastleggen in een notariële akte. De kosten hiervan worden door GLP gedragen.

Giften vanaf € 4.500
GLP is wettelijk verplicht giften van bedrijven en personen boven de € 4.500,00 openbaar te maken in de financiële verantwoording van GLP. Aan donaties aan GLP kan geen enkel recht worden ontleend.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.belastingdienst.nl of op www.anbi.nl (alleen zijn wij niet aangemeld bij Intervivos)

glplijn

Permanente koppeling naar dit artikel: https://groenliberalepartij.nl/word-lid/steun-ons/