Word lid

doemeewordlid

GLP is een politieke partij
binnen een vereniging met leden.

Een democratie wordt gemaakt door de burger zelf. Burgers die meedenken met ons land in de gemeenteraad of in het dagelijks leven. Wilt u meedenken met Nederland en heeft u het idee dat het anders en beter kan met Nederland. Laat uw stem en mening horen.

Misschien is lid worden van GLP dan wel een goede investering.

Bovendien stelt u ons in staat om uw belangen in de politiek beter te behartigen. Investeer in uzelf en in Nederland, word lid van GLP. Want de burger maakt de democratie.
Het lidmaatschap van GLP biedt u vele mogelijkheden, maar verplicht u NIET om overal gebruik van te maken. Ook als u lid van GLP wilt worden omdat u bijvoorbeeld GLP alleen moreel en financieel wilt steunen, bent u van harte welkom bij GLP.

lidworden

tientjeslid

 

Word lid en steun ons voor maar
€ 10,00 per jaar

10redenen

10 redenen om lid te worden van GLP

birdVrije mensen kunnen zelf bepalen hoe ze willen leven. Daar hoort ook het zelf dragen van verantwoordelijkheid bij. Als lid kunt u actief meepraten. Leden kunnen cursussen volgen. Leden worden uitgenodigd voor bijeenkomsten en kunnen met onze politici in discussie gaan. Bij GLP wordt naar u geluisterd. Uw stem telt.

 

1 U geeft gestalte aan het liberalisme  
Vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid van alle mensen vormen de GROEN LIBERALE BEGINSELEN. Deze zijn vastgelegd in de Beginselverklaring van GLP. Door lid te worden onderschrijft u deze uitgangspunten.

2 Uw stem telt binnen de organisatie
GLP is een democratisch georganiseerde vereniging, waarin iedere stem telt. Als lid praat u mee en beslist u mee. Door middel van ledenraadplegingen en individueel stemrecht tijdens de algemene vergadering heeft u een directe stem in o.a. de verkiezing van de lijsttrekker en voorzitter, de samenstelling van de kandidatenlijsten, bij inhoudelijke discussies en bij de vaststelling van verkiezingsprogramma’s.

3 U kunt zelf actief zijn in de partij
Als GLP-lid kunt u actief worden in bestuurlijke of politieke functies. Bijvoorbeeld als lid van de gemeenteraad, commissielid, bestuurslid van uw afdeling of lid van het lokale campagneteam. Zo kunt u uw talent inzetten en ambities vormgeven.

4 U blijft op de hoogte
GLP-leden worden op de hoogte gehouden van wat er speelt. U ontvangt drie maal per jaar het magazine De Groene Liberaal en u ontvangt de gratis maandelijks digitale nieuwsbrief van GLP, met daarin actualiteiten van de partij. Daarnaast geven veel afdelingen een eigen blad en/of nieuwsbrief uit.

5 U kunt cursussen en workshops volgen
Als lid van GLP kunt u deelnemen aan de cursussen. Het aanbod is zeer gevarieerd. Van inhoudelijke cursussen over het liberalisme tot trainingen in vergader- en discussietechniek.

6 U bouwt aan een (nieuw) netwerk
Tijdens bijeenkomsten en vergaderingen ontmoet u lokaal, regionaal en nationaal vele nieuwe mensen, die net als u geïnteresseerd zijn in de groen liberale politiek. Zo bouwt u een inspirerend netwerk op.

7 U ondersteunt onze politici
Als lid van GLP uit u uw sympathie voor onze partij en voor de werkzaamheden van onze toekomstige politici in gemeenteraden, Statenfracties, Eerste en Tweede Kamer en de Europese fractie.

8 U geeft financiële armslag
Leden vormen de belangrijkste bron van inkomsten en geven de organisatie de nodige financiële armslag om goed te kunnen functioneren en dus om goede politiek te bedrijven.

9 U mag een kijkje achter de schermen nemen bij de Tweede en Eerste Kamer
Als nieuw lid heeft u de mogelijkheid deel te nemen aan de nieuwe ledendag die een maal per jaar wordt georganiseerd.

10 U kunt actief deelnemen aan het debat binnen de partij
Ieder lid heeft de mogelijkheid actief deel te nemen aan de vele bijeenkomsten die binnen de partij worden georganiseerd. Zo kunt u debatteren tijdens het Landelijk Debattoernooi, deelnemen aan parallelsessies tijdens de algemene vergadering en Politieke cafés, Flitscongressen en thema-dagen bezoeken.

 

Op 8 juni 2015 heeft de kiesraad GLP goedgekeurd. Dit betekend dat wij vanaf nu deel mogen nemen aan de aankomende 2e kamer verkiezingen.

Lid worden van de landelijke lokale partij GLP, die tevens de enige landelijke burger partij is, is zowel online als per post mogelijk. Vergeet in beide gevallen niet alles in te vullen en het geld over te maken op ons rekeningnummer. Houd er wel rekening mee dat het lidmaatschap geldt van 1 januari t/m 31 december (wordt u halverwege het jaar lid, dan moet u het bedrag delen door 12 en vermenigvuldigen met de aantal maanden die er nog te gaan zijn in het jaar).

Contributiearrangementen en tarieven

Het lidmaatschap voor zowel GLP als JGL kost €10,00 per jaar

lid10euro

Indien u meer informatie wenst te ontvangen, kunt u dit per e-mail laten weten. Stuur dan een bericht naar secretariaat@groenliberalepartij.nl of neem contact op met het Algemeen Secretariaat van GLP per telefoon: (036) 841 36 99

 

U kunt een keuze maken om actief of passief lid te worden van GLP.

1. Algemeen partijlidmaatschap:
Het algemeen partijlidmaatschap van € 10.- per jaar. Binnen onze partij is de ledenvergadering het hoogste orgaan. Belangrijke besluiten, zoals bijvoorbeeld het vaststellen van de kandidatenlijst voor de komende verkiezingen worden door de algemene ledenvergadering genomen. Een algemeen partijlidmaatschap geeft u stemrecht in de Algemene Ledenvergadering en u kunt een functie binnen de partij bekleden. U kunt zich dus aanmelden als raadslid of bestuurslid.

2. Jongeren partijlidmaatschap:
Het jongeren partijlidmaatschap van € 10.- per jaar geldt voor jongeren van 16 t/m 26 jaar. Voor jongeren met een partijlidmaatschap gelden dezelfde rechten als voor leden met een algemeen partijlidmaatschap. Tevens zijn ze lid van onze jongerenafdeling: JGL.

Ook een bijdrage in de vorm van een donatie is van harte welkom. Ook als donateur wordt u uitgenodigd bij al onze partij bijeenkomsten. Echter, evenals de tientjes leden, kunnen wij u statutair geen stemrecht geven of kunt u een formele functie binnen onze partij bekleden.
De contributie kan gestort worden op rekening:        NL51 INGB 0008 3135 54 t.n.v. GLP

FORMULIER LIDMAATSCHAP

Voornaam + achternaam (verplicht)

Uw email adres (verplicht)

Adres + huisnummer *

Postcode *

Woonplaats *

Telefoonnummer *

Geboortedatum (dd-mm-jjjj) *

Geslacht *

Vrijwilliger (voorkeur) *

Functie (voorkeur) *

Nieuwsbrief ontvangen ? *

Contributie *

Schrijf hier in het kort uw cv met motivatie of eventueel een toelichting (niet verplicht)

Ik maak het geld per direct over op rekeningnummer: NL51 INGB 0008 3135 54 t.n.v. GLP (selecteer "Ja"

Ja[recaptcha]

Laat uw stem horen. Word lid. GLP is er voor iedere Nederlander die aan een beter Nederland wil werken.

Formulier Lidmaatschap

Hier kunt u het inschrijfformulier downloaden, uitprinten en per post ingevuld naar ons terugsturen.

Maak het geld over op rekeningnummer: NL51 INGB 0008 3135 54 t.n.v. GLP

Zodra het geld is overgemaakt, nemen wij contact met u op.

Actief deelnemen

Wilt u behalve lid worden ook actief deelnemen aan GLP, print dan onze Aanmeldingsformulier uit en stuur hem ingevuld naar ons terug.

Zodra wij het inschrijfformulier en het aanmeldformulier hebben ontvangen, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Inschrijving Lidmaatschap

Ons adres: GLP, Tonijnstraat 14, 1317 NC in Almere.

Wilt u eerst nog meer informatie over het lidmaatschap?

Stuur een e-mail aan ledenadministratie@groenliberalepartij.nl of stel uw vraag per brief aan GLP, t.a.v. de ledenadministratie, Tonijnstraat 14, 1317 NC te Almere. Uw vraag wordt zo spoedig mogelijk beantwoord.

Bevestiging lidmaatschap

Na aanmelding en betaling van de contributie ontvangt u van onze ledenadministratie een bevestiging van uw lidmaatschap. Mocht u deze niet binnen een maand ontvangen, neem dan even contact op met ledenadministratie@groenliberalepartij.nl.

Opzeggen

Mocht u om welke reden dan ook uw lidmaatschap willen beëindigen, dan kan dat alleen schriftelijk.

Stuur een e-mail naar ledenadministratie@groenliberalepartij.nl of stuur een brief per post aan GLP, t.a.v. Ledenadministratie, Tonijnstraat 14, 1317 NC te Almere. Wij stellen het zeer op prijs als u in uw bericht of brief de reden van uw opzegging wilt vermelden. Vergeet niet uw lidnummer (staat op uw ledenpas) te vermelden. U ontvangt binnen een week tot maximaal een maand na ontvangst van uw opzegging altijd een bevestiging van uw opzegging.

Privacyverklaring GLP

GLP waarborgt de bescherming van de persoonlijke gegevens van haar leden, deze gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. GLP houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. GLP gebruikt deze gegevens voor het bijhouden van de ledenadministratie, voor de uitvoering van activiteiten van de partij, om u op de hoogte te houden van bijeenkomsten, in het kader van toegangscontrole voor besloten bijeenkomsten en om de rechten van een lid te controleren bij stemmingen.

GLP: betrokken, betrouwbaar, besluitvaardig

glplijn

Permanente koppeling naar dit artikel: https://groenliberalepartij.nl/word-lid/

Steun ons

Denk mee met GLP en steun ons! Investeer nu in GLP Iedere bijdrage telt!   Door een donatie helpt u ons om te groeien. Donaties Een organisatie heeft financiële middelen hard nodig. Uw bijdrage vergroot onze mogelijkheden om te groeien en onze doelstellingen waar te maken.   Elk bedrag is welkom, hiermee steunt u GLP in haar …