Verklaring GLP

Beste Nederlander,

er zal zoals het er nu uitziet, maar liefst 28 partijen meedoen aan de 2de Kamerverkiezingen in maart 2017. Leuk zo’n democratie. Veel nieuwe partijen zijn ontevreden over het huidige beleid en komen daarom met een alternatief. Er valt dus genoeg te kiezen op 15 maart a.s. Aan de aantal partijen die meedoen kun je al zien, dat vele Nederlanders tot op heden ontevreden zijn over de regeerperiode van VVD en PvdA. Daar zijn we er een van.

Toch… wij van GLP doen niet mee aan deze verkiezingen.

De reden is, dat we nog in te weinig gemeenteraadsfracties zitten en we graag vanuit de gemeente omhoog kijken naar bijvoorbeeld de 2de Kamerverkiezingen. Voor ons dus nog een stap te ver.

Dit is natuurlijk wel de belangrijkste reden, maar er zijn veel meer redenen; zoals een nieuwe partij krijgt te weinig aandacht van de media. Je moet haast schreeuwen om aandacht. Of je moet iets zeggen, wat eigenlijk niet door de beugel kan. Hier passen we natuurlijk voor.

Ook aan de debatten mogen nieuwe en kleine partijen niet deelnemen.

Als politieke partij proberen we uiteraard om zoveel mogelijk steun voor onze ideeën te krijgen. We zullen daarom steeds in gesprek blijven met andere politieke partijen en partners om dit toch voor elkaar te krijgen.

Hier staat GLP o.a. voor (dit had zo onze flyer kunnen zijn voor de verkiezingen TK  2017) :

 • meer aandacht voor ouderen;
 • betaalbare en betere zorg (Stop de eigen risico is daar o.a. een goed voorbeeld van);
 • dat de WMO van gemeente weer terug gaat naar het landelijk. De gemeenten kregen van het landelijk al minder geld. GLP is tegen deze verkapte bezuinigingsoperatie. Met name ouderen, zieken en gehandicapten kunnen hier de dupe van worden – ook omdat het gemeentelijk beleid naar willekeur kan worden vastgesteld, waardoor de rechtszekerheid en rechtsgelijkheid gevaar lopen. Bovendien kunnen gemeenten de WMO-gelden op termijn zelf besteden aan geheel andere doelen dan voor maatschappelijke ondersteuning, waardoor de eigenlijke rechthebbenden nog eens extra in moeten leveren op de zorg en ondersteuning die zij nodig hebben. Ook kunnen gemeenten straks de hoogte van de eigen bijdrage zelf gaan bepalen, waarmee een nieuwe vorm van willekeur dreigt. GLP is er voorstander van de zorg dichter bij de mensen te brengen, maar op deze wijze dreigen er verkapte bezuinigingen en aantasting van de rechtszekerheid van kwetsbare groepen. In veel gevallen zullen met name mantelzorgers hierdoor nog zwaarder belast worden dan nu al het geval is;
 • AOW tot 67 jaar.
 • strengere straffen (door bijvoorbeeld minimale straffen in te gaan stellen i.p.v. maximale en dat de straffen bij herhaling bij elkaar worden opgeteld);
 • er meer wordt gedaan aan achterstand van personen;
 • dat de overheid er voor moet zorgen, dat niemand in Nederland honger lijdt;
 • de overheid er voor gaat zorgen, dat daklozen weer een dak boven hun hoofd krijgen om zo weer deel uit te kunnen maken van de samenleving;
 • dat er meer vrijheid komt in het ondernemen, dat men in de horeca zelf mag bepalen of er wel of niet wordt gerookt (het is trouwens hun kostwinning, dus stop met de bemoeizucht van de overheid);
 • de ouders verantwoordelijk zijn als hun minderjarig kind iets doet wat volgens de wet niet mag (ook strafrechtelijk gezien);
 • GLP wil de kinderbijslag beperken tot 2 kinderen. Gelet op het groeiende aantal aardbewoners vinden wij een verdere stimulans op het krijgen van kinderen niet nodig. GLP wil verder dat de export van kinderbijslag naar buiten de EU stopt;
 • minder grote klassen. Meer aandacht voor de leerling;
 • wij willen ten behoeve van de integratie dat er alleen nog maar openbaar onderwijs wordt toegestaan. Omdat religie wel een belangrijk thema is in de maatschappij, moeten deze scholen invulling geven aan een verplicht vak ‘Wereldbeschouwingen’, waarin alle gangbare wereldreligies en andersoortige beschouwingen aan bod komen. (Hiermee moet al in de onderbouw van het basisonderwijs worden begonnen en worden doorgegaan in de bovenbouw en het vervolgonderwijs.) Als mensen meer van elkaars gedachtegang kunnen begrijpen, ontstaat meer verdraagzaamheid, wat van groot belang is voor het slagen van de integratie. Bijkomend voordeel van deze aanpak is dat er een kostenbesparing behaald kan worden doordat de huidige openbare en religieuze scholen kunnen worden samengevoegd;
 • je makkelijker in beroep kunt gaan, alvorens je van tevoren al een bedrag moet betalen (denk bijvoorbeeld aan de huurcommissie);
 • GLP vindt het een groot goed dat mensen mogen zeggen wat ze willen en heeft vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel staan. Oproepen tot haat en geweld zijn strafbaar. Kritiek op religies hoort verder bij een vrije democratische samenleving. Als mensen het idee hebben dat ze hierdoor beledigd worden, hebben zij de mogelijkheid op toetsing bij de rechter;
 • duurzaamheid sneller en veel efficiënter kan;
 • zonnepanelen op alle overheidsgebouwen;
 • groen probeert te verbinden;
 • dat dieren volgens de wet geen ding meer zijn;
 • verbod op onverdoofd slachten;
 • stop de bio-industrie;
 • nog milieubewuster (door bijv. minder plastic, statiegeld op plastic, de vervuiler laten betalen en diegene die milieubewust is te belonen);
 • sluiten van kolen- en kerncentrales;
 • minder EU (het liefst terug naar de oorspronkelijke EEG voor 1981);
 • vluchtelingen zijn hier welkom, maar zodra het voor die persoon veilig is in hun eigen land, moeten ze terug. Ze krijgen hier niet direct een verblijfsvergunning. Natuurlijk pleiten we voor zoveel mogelijk opvang in eigen regio….

Dit zijn zo maar enkele voorbeelden waar wij als GLP voor staan.

Uiteraard vinden wij dat de burger inspraak behoort te hebben. GLP is daarom ook een groot voorstander van een bindend referendum. Samen met de Nederlandse bevolking (waar wij ook deel van zijn) moet de kloof tussen burgers en politiek dichter tot elkaar worden gebracht. Wat wij vooral belangrijk vinden is, dat je zegt wat je doet en doet wat je zegt. Vertrouwen tussen politiek en burger is zo essentieel. Zonder vertrouwen is er geen basis tot een goed beleid.

 

Wat nu?

Zoals u gelezen heeft doen we niet mee aan de komende 2deKamerverkiezingen, maar we richten ons eerst op de komende gemeenteraadsverkiezingen. Deze vinden plaats in maart 2018.

Daar hebben we u bij nodig. Dit kunnen we niet alleen. Lijkt het u wat om met ons, Nederland weer een heel mooi land te maken, waar we met z’n allen prettig kunnen leven en ook denken aan de toekomst van ons land.

Geef u dan nu op, via ledenadministratie@groenliberalepartij.nl

U krijgt van ons dan zo snel mogelijk bericht terug.

Zoals u merkt werken we van onderaf naar boven.

 

De Toekomst?

Natuurlijk kijkt ook GLP vooruit. Politiek bedrijf je om je plannen ook zoveel mogelijk uitgevoerd te krijgen. We doen daarom zeker mee aan de 2de Kamerverkiezingen van 2021.

Hiervoor gaan we nu al op zoek naar actieve leden die zich al kandidaat willen stellen.

Opgeven kan via ledenadministratie@groenliberalepartij.nl

Ideeën over programmapunten zijn bij ons altijd welkom.

Welke kandidaten zoeken we?

Wij zoeken mensen die herkenbaar zijn voor de gemiddelde Nederlander. Vanuit de bevolking voor de bevolking. Een ieder kan geschikt  zijn. Een ieder heeft wel een mening en hoort wel eens meningen van anderen.

Openbare vergaderingen

Ook gaat GLP ook in 2017 door met openbare vergaderingen. Bent u nieuwsgierig over hoe we werken of loopt u vast in de ambtelijke molen, dan mag u zich altijd wenden tot ons. Wij proberen u dan, zo goed als wij kunnen, te helpen. Onze openbare vergaderingen staan onder het kopje agenda. U bent altijd van harte welkom!

 

Zoals u leest, we richten ons eerst op de komende gemeenteraadsverkiezingen van 2018 en dan kijken we verder naar de 2de Kamerverkiezingen van 2021.

 

 

Doe met ons mee, samen veranderen we Nederland in een écht schoner, sterker en mooier land!

 

 

Met vriendelijke groet,

Partijbestuur GLP

Permanente koppeling naar dit artikel: https://groenliberalepartij.nl/verklaring-glp/

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

De tijdslimiet is verstreken. Kies een andere beveiligingsvraag.