Terug naar Thema’s

Veiligheid

standpuntveiligheid

Speerpunten

 • Meer blauw op straat. Er moeten meer bureaus s’nachts open zijn om de veiligheid te verbeteren.
 • Geweld tegen dienstverleners moet zwaarder bestraft worden.
 • Meer aandacht voor slachtoffers.
 • Gevangenissen soberder.
 • De straffen in Nederland zijn te licht. Deze moeten zwaarder.
 • Gevangenisstraffen moeten volledig worden uitgezeten; van strafvermindering kan geen sprake zijn.
 • Geen gedoogbeleid.
 • Internet vrij van censuur.
 • Legalisering softdrugs. Er moet strenger toezicht komen en er mogen geen coffeeshops geplaatst worden in woonwijken, centra en in de buurt van scholen.
 • Aangiften moeten door de politie serieus genomen worden.
 • Aan het gezag van politie mag niet getornd worden.
 • Politie moet zich minder met administratieve handelingen bezighouden en meer met de daadwerkelijke politietaken.
 • Openbaar vervoer veiliger maken.
 • Regels en wetten moeten worden gehandhaafd.
 • Zelfverdediging als gerespecteerd recht.
 • Defensie op peil houden. Missies naar het buitenland die breed ondersteund worden, moeten ook door meerdere landen worden uitgevoerd.
 • Kraken moet verboden blijven.
 • De rechterlijke macht moet onafhankelijk blijven van de politiek en pers. Dit betekent echter niet dat alles gerechtvaardigd is.
 • Wij zijn voor totale persvrijheid.
 • Wij zijn tegen de doodstraf.
 • GLP vindt het een groot goed dat mensen mogen zeggen wat ze willen en heeft vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel staan. Oproepen tot haat en geweld zijn strafbaar. Kritiek op religies hoort verder bij een vrije democratische samenleving. Als mensen het idee hebben dat ze hierdoor beledigd worden, hebben zij de
  mogelijkheid op toetsing bij de rechter.
Bekijk hier dit hoofdstuk » concept programma “Werken aan een rechtvaardige samenleving”

Heeft u ideeën voor ons programma, mail ons dan politiek@groenliberalepartij.nl 

glplijn

Permanente koppeling naar dit artikel: https://groenliberalepartij.nl/themas/veiligheid/