Terug naar Thema’s

Sociale zekerheid

standpuntsocialezekerheid

Speerpunten

 • Sociale woningbouw moet meer aandacht krijgen. Als de vraag naar woningen niet kan worden opgevangen door de markt, moeten gemeenten ervoor zorgen, dat een ieder een goede en betaalbare (gebaseerd op inkomen) woning krijgt.
 • Iedere Nederlander heeft recht op voeding, kleding, huisvesting, water en verwarming.
 • Voor iedere student moet er een betaalbare studentenwoning beschikbaar zijn.
 • Huisjesmelkers moeten worden opgespoord en zwaar worden bestraft.
 • Bij renovatie van oude wijken, of het bouwen van nieuwe wijken, krijgt de leefbaarheid de voorrang. Voldoende veilige educatieve speelmogelijkheden voor kinderen. (natuurspeeltuinen).
 • Geen wachtgeld voor politici. Ze krijgen net als ieder ander een ww-uitkering.
 • Mensen moeten voorrang krijgen op een woning in de stad waar ze wonen en op een woning in hun geboorteplaats.
 • Schuldhulpverlening moet toegankelijk zijn voor iedereen. Tevens moeten het proces en de nazorg ervan beter geregeld worden.
 • Mensen die niet kunnen werken, omdat ze oud, gehandicapt of ziek zijn of een aantoonbare zorgplicht hebben, krijgen een uitkering. Mensen die niet willen werken moeten zwaar gekort worden.
 • Vrijwilligerswerk moet gestimuleerd en gewaardeerd worden.
 • Belastingvrijstelling, geen basisinkomen.
Bekijk hier dit hoofdstuk » concept programma “Werken aan een rechtvaardige samenleving”

Heeft u ideeën voor ons programma, mail ons dan politiek@groenliberalepartij.nl 

glplijn

Permanente koppeling naar dit artikel: https://groenliberalepartij.nl/themas/sociale-zekerheid/