Terug naar Thema’s

Onderwijs

standpuntonderwijs

Speerpunten

 • Aanbod van opleidingen en vraag van bedrijfsleven met elkaar in overeenstemming brengen.
 • Het kind moet meer individuele aandacht krijgen. Er moeten daarom kleinere klassen komen op scholen.
 • De school moet een veilige haven zijn voor een ieder.
 • Speciaal onderwijs moet terugkomen.
 • Alle jongeren moeten met een diploma de school verlaten.
 • Universiteit en hogescholen voor een ieder toegankelijk houden. Ook in financieel opzicht.
 • Alleen openbaar onderwijs.
 • Ouders die kunnen bijdragen aan het onderwijs van hun kind, verplicht stellen om mee te betalen.
 • De docent moet weer gerespecteerd worden, door zowel de leerling als door de maatschappij.
 • Onderwijs moet op maat wordt geboden aan élk kind, en waar volop tijd en ruimte bestaat voor creatieve vakken én voor persoonlijke ontwikkeling.
 • De controle op studies verscherpen.
 • Landelijke, centrale toetsing aan het eind van elke HBO-opleiding.
 • De lesuren moeten terug naar een maximum van 960 uur per jaar om beter onderwijs te garanderen.
 • Makkelijker maken om afscheid te nemen van niet-presterende leerkrachten; ook om ervoor te zorgen dat scholen weer vaste contracten aan docenten durven aan te bieden.
 • Het taalonderwijs moet beter.
 • Leerlingen moeten meer uit het hoofd leren en minder vaak de computer en rekenmachine gebruiken. Hierdoor leren ze weer hoofdrekenen en wordt hun geheugen ook een stuk beter.
 • Herinvoeren basisbeurs voor studenten.
 • Investeren in vakkundige docenten, vakken voor de toekomst en betere studiemateriaal.
 • Lichamelijke oefening weer verplicht stellen, evenals het behalen van een zwemdiploma.
Bekijk hier dit hoofdstuk » concept programma “Werken aan een rechtvaardige samenleving”

Heeft u ideeën voor ons programma, mail ons dan politiek@groenliberalepartij.nl 

glplijn

Permanente koppeling naar dit artikel: https://groenliberalepartij.nl/themas/onderwijs/