Terug naar Milieu

Een duurzame toekomst

Duurzaam consumeren

betermilieuGrote kans dat u Max Havelaar wel kent of de Wereldwinkel, maar de WakaWaka, kent u die ook? Deze efficiënte LED lamp op zonne-energie is snel onze wereld aan het veroveren. Net als veel andere duurzame uitvindingen. Toch bleek laatst ook dat slechts 1 op de 4 Nederlanders een duurzaam merk weet te noemen. Dit is niet voldoende, althans niet als we kiezen voor een duurzame toekomst. GLP kiest voor die toekomst en wil in dit eerste deel van onze reeks ‘Een duurzame toekomst’, aandacht besteden aan u: de consument. Op die manier kunnen we samen gaan voor duurzame alternatieven.

Wat verstaan wij onder duurzaam consumeren?

Duurzaam consumeren. Kan dit wel? En zo ja, wat verstaan wij er dan onder?

Simpel gezegd is consumeren het kopen en daarna verbruiken/gebruiken van goederen of producten. In bredere zin kan het hele proces in ogenschouw genomen worden: zowel de productie van het product, het gebruik van het product en de verwerking ervan. Als consument heb je op al deze processen invloed. Allereerst door bij de aanschaf van een product na te gaan of er een duurzaam alternatief bestaat en daarna door afgedankte producten/verpakkingen op de juiste wijze te scheiden en weg te gooien. De macht van de consument is dus groot. Misschien aardig om alvorens u verder leest, eens na te gaan hoe u op dit moment consumeert.

Welke consument bent u?

Uit onderzoek (2004) is gebleken dat er 3 verschillende consumenten bestaan in Nederland, die ieder op hun eigen wijze met duurzaamheid omgaan. Het gaat hierbij om de volgende:

1. Zij die weinig duurzaam consumeren.

Dit betreft een groep die erg gericht is op het hier en nu, gericht op comfort en die hedonistisch en materialistisch in het leven staan.

2. Zij die af en toe duurzaam consumeren

Deze groep maakt zich wel druk om het milieu, wil graag bijdragen aan een betere wereld, voelt zich verantwoordelijk voor de maatschappij en wil eco-bewust leven, maar in minder sterke mate dan groep 3. 

3. Zij die zeer duurzaam consumeren

Deze groep is er zeer bewust mee bezig en wil er ook graag geld aan uitgeven.

 

Uit ditzelfde onderzoek blijkt ook dat jongeren gemiddeld minder duurzaam consumeren dan ouderen. Dit heeft -aldus de onderzoekers- waarschijnlijk te maken met het gevoel van betrokkenheid, dat pas op latere leeftijd volledig ontwikkeld zal zijn. Bovendien speelt de tijdsgeest ook een grote rol. We bevinden ons nu namelijk in een tijd waarin hedonisme en materialisme de boventoon voeren.

Inzicht in consumenten-gedrag kan ons in de toekomst helpen om de groene economie op gang te helpen. Milieubewust zijn en milieubewust handelen zijn namelijk niet hetzelfde. Bedrijven zullen pas echt massaal overgaan op het produceren van groene producten als meer consumenten groene producten willen kopen. Grote vraag is hoe we consumenten kunnen overtuigen van de voordelen van duurzame producten, zodat ze deze verkiezen boven andere producten. De bereidheid heeft  natuurlijk te maken met kennis en milieubewustzijn enerzijds en met geld dat ze moeten betalen en de moeite die ze ervoor moeten doen anderzijds. 

Duurzaam consumeren met GLP

Wat kunnen wij als politieke partij doen om de consument bewuster te maken? Hoe kunnen wij de  aantrekkingskracht van duurzame goederen vergroten?

GLP wil dat het debat op gang komt. We horen de hele dag niets anders dan groen zus en groen zo, maar tijdens de debatten voor de Tweede Kamerverkiezingen werd er bijna niet over gesproken. Dit moet in de toekomst veranderen. Daarnaast mag er ook een levendig maatschappelijk debat op gang komen. Een andere taak die wij graag op ons nemen is de consumenten voorzien van de juiste informatie. Consumenten moeten weten welke producten bijdragen aan een schonere wereld. Dit kan bijvoorbeeld door het gebruik van keurmerken en door  de juiste productinformatie te verstrekken.

Ook willen wij dat het voor bedrijven makkelijker wordt om duurzaam te ondernemen, zodat er meer duurzame producten op de markt komen. Hierdoor hebt u als consument een grotere keuze. Natuurlijk zullen wij ondernemers niet met het mes op de keel dwingen om hippe producten te produceren, maar daar waar nodig startsubsidies verstrekken om ze te helpen, sluiten wij niet uit.

Ook kunnen we middels regelgeving het een en ander bewerkstelligen. Dit is natuurlijk de laatste optie, want we blijven wel liberalen en zien het liefste dat consumenten zelf het voortouw nemen.

Tot slot kunnen we als overheid ook nog het goede voorbeeld geven door -u raadt het al- duurzame inkopen en aanbestedingen te doen. Begint een beter milieu immers niet nog steeds bij onszelf?

betermilieu2

Maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Maatschappelijk verantwoord ondernemen houdt in dat de ondernemer zich niet alleen met de winst bezighoudt, maar ook probeert om bij zijn activiteiten de aarde en dus de bewoners ervan zo min mogelijk te belasten. 

duurzaamondernemen1

 

De drie p’s die vaak worden gebruikt kunnen veel verduidelijken:

 

  1. Planet (ondernemen zonder daarbij de aarde teveel te belasten)
  2. People (sociale kant niet uit het oog verliezen/fairtrade)
  3. Profit (er moet wel winst gemaakt worden)

 

Dierenwelzijn wordt hierbij niet expliciet genoemd, maar valt waarschijnlijk onder ‘planet’. Bij het maatschappelijk verantwoord ondernemen gaat het er dus om dat niet alleen de winst telt, maar dat er ook aan andere voorwaarden moet worden voldaan. Dit kan middels regelgeving, maar in veel gevallen kiest de ondernemer er zelf voor om veel verder te gaan en bijvoorbeeld het hele proces maatschappelijk verantwoord te maken.
boompjeOverigens worden de termen maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaam ondernemen vaak door elkaar gebruikt. De eerste term is vooral in zwang bij multinationals, terwijl in het MKB vaak wordt gesproken over duurzaam ondernemen. In beide gevallen gaat het in ieder geval om ‘betrokken ondernemen’. Ook spreekt men weleens van duurzaam ondernemen om alleen zorg voor het milieu en de toekomst aan te duiden. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is dan de overtreffende trap, waarbij alle maatschappelijke factoren in ogenschouw worden genomen.

Om het een en ander te verduidelijken is het misschien handig om eerst een aantal voorbeelden te geven:

  • Nature’s pride

Dit bedrijf importeert exotische groenten en fruit uit ontwikkelingslanden. Middels eerlijke handel en sociale projecten dragen zij hun steentje bij.

  • Ragbag

Deze onderneming maakt mooie tassen van gerecycled plastic en zorgt voor een eerlijke prijs voor de werknemers in India. Ook worden de arbeidsomstandigheden regelmatig gecontroleerd.

  • Netl

Kleding die van brandnetels wordt gemaakt, bestaat dat? Jazeker, het bedrijf Netl is hier druk mee in de weer. De brandnetels kweken ze zelf. Hierdoor groeit de vraag naar katoen iets minder en hoeven er geen synthetische stoffen te worden gebruikt. Ook dit valt onder duurzaam ondernemen.

Misbruik

Helaas maken sommige bedrijven ook misbruik van de labels ‘duurzaamheid’ en ‘groen’. In dat geval doen bedrijven/ondernemingen zich duurzaam voor, zonder dit daadwerkelijk te zijn. Soms gebeurt dit niet eens expres. Het fenomeen heet greenwashing en moet volgens ons zoveel mogelijk worden voorkomen. Ten slotte gaat het om misleiding van de consument en krijgen echt duurzame ondernemers onterecht een slechte naam. Er moet een hoge mate van transparantie komen, zodat de consument weet wat hij koopt. Ook moeten bedrijven aan de juiste informatie kunnen komen, zodat ze zelf fouten kunnen signaleren.

duurzaamplanetLokale overheid

Duurzame ondernemers beklaagden zich in BNR duurzaam (2010) over lokale overheden. Deze zouden niet duurzaam genoeg zijn. Hierdoor zijn de ondernemers vaak ontevreden over de gemeente waarin ze wonen. Dit moet bij de komende gemeenteraadsverkiezingen veranderen vinden wij. Groene politiek wordt door partijen vaak slechts gezien als de zorg voor de groenstroken in de stad. GLP wil graag dat er een omschakeling komt in het denken en doen. Er is namelijk veel meer mogelijk op dit gebied. Het ondersteunen en stimulen van maatschappelijk verantwoord ondernemen moet een belangrijk onderdeel vormen van gemeentelijk beleid.

Wat doen wij zo anders?

Politieke partijen kunnen namelijk veel doen voor duurzame ondernemers om het voor hen leuker en makkelijker te maken om zich ergens te vestigen. En ondernemers kunnen veel doen voor de wereld om deze leuker en aantrekkelijker te maken, nu en in de toekomst. Ondernemers moeten bijvoorbeeld weten bij wie van de gemeente ze terecht kunnen met vragen. Ook kan er worden nagedacht over aanmoedigingsprijzen. Daarnaast kunnen ondernemers bij elkaar worden gebracht om zo informatie uit te wisselen.

Zo min mogelijk dwang

Het leuke aan ons beleid is dat we uitgaan van de kracht en wil van de ondernemer. We scheppen mogelijkheden, zonder directe dwang uit te oefenen. Wij willen laten zien dat ondernemen op deze wijze ook tot de mogelijkheden behoort. Wanneer blijkt dat deze ondernemingen ook nog winstgevend zijn en dat de vraag naar maatschappelijk verantwoorde producten toeneemt, zullen ondernemers hebben ondernemers alle reden om tevreden te zijn.

De toekomst..

Maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft zeker toekomst wat ons betreft. Wij hopen dat zowel consumenten als producenten en ondernemers steeds meer inzien dat maatschappelijk verantwoord ondernemen veel beter is voor het milieu, de natuur, voor werknemers in andere landen en ook voor de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen. Daartoe zullen we onze inzet tonen, eerst op gemeentelijk en later op landelijk niveau.

glplijn

Permanente koppeling naar dit artikel: https://groenliberalepartij.nl/themas/milieu/een-duurzame-toekomst/