Terug naar Thema’s

Milieu

standpuntmilieu

Speerpunten

 • Vermindering energiegebruik en bovendien gebruik van schonere bronnen stimuleren.
 • Eigen keuze in energiebeleid van burger en bedrijfsleven. De vervuiler betaald.
 • Belastingstelsel vergroenen.
 • Geen nieuwe kolencentrales.
 • We zijn tegenstander van kernenergie.
 • De groene ondernemer belonen.
 • De overheid moet duurzaam aanbesteden en ondernemen.
 • Het ronddrijvend plastic in zeeën opruimen en voorkomen.
 • Er moeten openbare toiletten in stadscentra komen.
 • Om de 50 meter moet er in de stadscentra een vuilnisbak aanwezig zijn.
 • Onafhankelijk worden van Rusland en islamitische landen wat betreft olie en gas.
 • Vervuiling van het milieu in het algemeen moet zwaar bestraft worden.
 • Stimuleren van schoon openbaar vervoer.
 • Stimuleren van zon-, water- en windenergie.
 • Het moet voor de burger makkelijker worden om een elektrische auto aan te schaffen en te gebruiken.
 • Duurzaam bouwen bevorderen.
 • Schoon drinkwater is een prioriteit.
 • De waterschappen blijven belangrijk. We zijn voor zuinig en efficiënt waterbeheer.
 • Er moet kritisch gekeken worden naar mestoverschot en er moeten oplossingen voor gevonden worden.
 • Op groene stroom subsidie geven.
 • Uitstoot van ammoniak moet zoveel mogelijk aan banden worden gelegd.
Bekijk hier dit hoofdstuk » concept programma “Werken aan een rechtvaardige samenleving”

Heeft u ideeën voor ons programma, mail ons dan politiek@groenliberalepartij.nl 

 

glplijn

Permanente koppeling naar dit artikel: https://groenliberalepartij.nl/themas/milieu/

Een duurzame toekomst

Duurzaam consumeren Grote kans dat u Max Havelaar wel kent of de Wereldwinkel, maar de WakaWaka, kent u die ook? Deze efficiënte LED lamp op zonne-energie is snel onze wereld aan het veroveren. Net als veel andere duurzame uitvindingen. Toch bleek laatst ook dat slechts 1 op de 4 Nederlanders een duurzaam merk weet te …