Terug naar Thema’s

Integratie en diversiteit

standpuntintegratie

Speerpunten

 • Iedereen in Nederland mag trouwen, ongeacht geslacht.
 • Kansarmen moeten gestimuleerd worden door de overheid.
 • Arbeidsmigratie is tijdelijk.
 • Kinderbijslag alleen nog verstrekken aan mensen die in Nederland werken en wonen.
 • Kinderbijslag alleen nog verstrekken tot en met het tweede kind.
 • Vluchtelingen krijgen een tijdelijk visum. Ze kunnen in Nederland verblijven zolang de situatie in hun eigen land niet veilig is.
 • Vluchtelingen die in hun eigen regio kunnen worden opgevangen, moeten zoveel mogelijk daar blijven. Dit is voor beide partijen het gunstigste.
 • Meer aandacht voor jongeren en ouderen. Jongeren hebben de toekomst en dankzij de ouderen hebben ze die toekomst  (zie verder onder onderwijs en zorg).
 • Iedereen (ongeacht geslacht, leeftijd, seksuele voorkeur, ras etc.) moet dezelfde behandeling krijgen.
 • Besnijdenis verbieden in de wet.
 • Gezichts-bedekkende kleding wordt in het openbaar verboden. Iedereen moet herkenbaar zijn, ook vanwege de criminaliteit.
 • De Nederlandse normen en waarden moeten leidend zijn en blijven.
 • Nieuwkomers moeten een test afleggen en de Nederlandse taal leren in hun eigen land. Tevens betalen ze hier zelf voor.
 • Geen 5 jaar Nederlander? Geen recht op een uitkering.
 • Gezinshereniging alleen als diegene die hier woont Nederlander is en geldt alleen voor echtgenoten en minderjarige kinderen.
Bekijk hier dit hoofdstuk » concept programma “Werken aan een rechtvaardige samenleving”

Heeft u ideeën voor ons programma, mail ons dan politiek@groenliberalepartij.nl 

 

glplijn

Permanente koppeling naar dit artikel: https://groenliberalepartij.nl/themas/integratie-en-diversiteit/