Terug naar Thema’s

Economie

standpunteconomie

Speerpunten

 • Overheid moet efficiënter en zuiniger met geld van de burger omgaan.
 • Goed investeringsklimaat.
 • Bedrijfskapitaal niet te zwaar belasten. Overheveling van bedrijfskapitaal naar privékapitaal wel zwaar belasten, zodat het kapitaal voor het bedrijfsleven behouden blijft.
 • Houden aan de 3% norm van het stabiliteitspact van de EU. Verder willen wij onderzoeken of het voor ons en Europa voordelig is om verder te gaan als monetaire unie met alleen de rijkere landen  (de voormalige EEG voor 1981).
 • Zaken als koopzondagen en het rookverbod zijn zaken waar de ondernemer zelf een beslissing over mag nemen.
 • Midden- en kleinbedrijf (MKB) en Zelfstandigen zonder Personeel (ZZP’ers) zoveel mogelijk ondersteunen.
 • Er moet een pensioenopbouw komen voor ZZP-ers en een WW mogelijkheid voor ZZP-ers met een goedkopere verzekering en wel op basis van vrije keuze. Zij worden hiertoe niet verplicht.
 • Europa niet verder uitbreiden. Eerst de orde op zaken stellen in Europa en in de landen die toe willen treden.
 • Geen hoge staatsschuld. Wij laten de schuld niet over aan ons nageslacht.
 • Belastingstelsel vergroenen. De burger moet zelf een keuze kunnen maken middels prijsconsequenties en volgens het principe van de marktwerking voor milieuvriendelijke alternatieven.
 • De belastingen moeten omlaag. GLP wil invoering van een vlaktaks van 23%. Één belastingtarief voor iedereen.
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen mogelijk maken en stimuleren.
 • Overheid moet zoveel mogelijk duurzaam aanbesteden en ondernemen.
 • Wij zijn niet tegen privatiseringen, maar vinden wel dat er aan bepaalde criteria moet worden voldaan. Tevens moet er door de overheid gecontroleerd worden of alles goed verloopt.
 • Nederlands bedrijfsleven moet een sterkere positie afdwingen in de wereld-economie, door zich onder andere meer toe te leggen op innovatie.
 • Economische banden versterken met de BRIC-landen.
 • De situatie van boeren en agrariërs verbeteren.
 • Teruggaan naar twee publieke zenders met meer educatieve (die wetenschappelijk onderbouwd zijn) programma’s.
 • Over een erfenis moet minder belasting worden betaald.
 • Als men geld stort naar goede doelen die betrekking hebben op dier, natuur en milieu, dan is dit bedrag aftrekbaar van de belasting.
 • Er moet beter toezicht komen op de bankensector.
 • Wij staan totaal achter de European Green New Deal.
 • De Hypotheekrenteaftrek moet in dertig jaar worden afgebouwd.
Bekijk hier dit hoofdstuk » concept programma “Werken aan een rechtvaardige samenleving”

Heeft u ideeën voor ons programma, mail ons dan politiek@groenliberalepartij.nl 

glplijn

Permanente koppeling naar dit artikel: https://groenliberalepartij.nl/themas/economie/