Terug naar Thema’s

Dier en natuur

standpuntdiernatuur

Speerpunten

 • Bescherming natuurgebieden, ecosystemen en beschermde diersoorten.
 • Handel in exotische dieren aan banden leggen en daarnaast de in- en uitvoer verbieden van producten die van beschermde diersoorten (en van dieren die op de lijst staan om bedreigd te worden) gemaakt zijn.
 • Verbinden van natuurgebieden.
 • Bestraffen van verwaarlozing en mishandeling dieren. (Er moet een wet komen die er voor zorgt dat een dier gezien wordt als een levend wezen en niet meer als een ding).
 • Strikte welzijnsnormen voor het houden van landbouwdieren. Lange veetransporten behoren tot het verleden. Bovendien moeten stalbranden zoveel mogelijk voorkomen worden (door bijvoorbeeld een brandkeurmerk voor stallen verplicht stellen).
 • Dieronvriendelijke ingrepen zoals onverdoofd castreren van varkens zullen nooit meer toegestaan worden.
 • Btw-tarief verlagen op medische zorg voor huisdieren.
 • Slachten van dieren moet op een manier gebeuren, zodat het dier er weinig last van ondervindt.
 • Extra steun biologische landbouwsector. Daarnaast moet er meer onderzoek gedaan worden naar alternatieven voor dierproeven.
 • Noodhulp voor dieren beter regelen.
 • Zware straffen voor dierenmishandelaars.
 • Dierenrechten in de grondwet.
 • Mensen die niet goed omgaan met dieren moeten volgens de wet een verbod krijgen op het houden van dieren.
 • Verbieden van plezier-, druk- en drijfjacht.
 • Particulieren mogen alleen op diervriendelijke manier vissen.
 • Op beschermde vissoorten mag niet meer gevist worden. Tevens moet er naar een oplossing worden gezocht voor de bijvangst en overbevissing.
 • Dieren moeten zoveel mogelijk hun natuurlijke behoefte kunnen uitvoeren.
 • GLP is bezorgd over de massale bijensterfte. We willen dat extreem giftige bestrijdingsmiddelen die in verband worden gebracht met het verlies van de bij van de markt worden gehaald. In Frankrijk, Italië en Slovenië zijn deze gevaarlijke gifstoffen (de zogenoemde neonicotinoïden, zoals imidacloprid) inmiddels verboden. Waar onderzoekers wereldwijd allang hebben geconstateerd dat deze superinsecticiden negatieve effecten hebben op bijenpopulaties.  Meerdere kabinetten heeft deze moties structureel naar de prullenbak verwezen met het argument dat meer onderzoek nodig zou zijn. Gemeentes moeten overschakelen op gifvrij onderhoud van de openbare ruimte. GLP zet zich in voor een verbod op bestrijdingsmiddelen die de wereldwijde bijenpopulaties – en daarmee ons hele ecosysteem – in gevaar brengt.
 • De natuurgebieden moeten door particulieren zoveel mogelijk met rust gelaten worden.
 • Alleen bomen die ziek zijn mogen worden gekapt.
 • Ecologische beperkingen ten gunste van toekomstige generaties.
Bekijk hier dit hoofdstuk » concept programma “Werken aan een rechtvaardige samenleving”

Heeft u ideeën voor ons programma, mail ons dan politiek@groenliberalepartij.nl 

 

glplijn

Permanente koppeling naar dit artikel: https://groenliberalepartij.nl/themas/dier-en-natuur/