Terug naar Thema’s

Democratie en openheid van bestuur

standpuntoverheid

Speerpunten

 • Opheffen van onnodige bestuurslagen, zoals bij de provincies.Tevens kijken of het aantal ambtenaren nog noodzakelijk is voor het aantal taken.
 • De Eerste Kamer moet zich alleen richten om de wetten te controleren en te beoordelen van de Tweede Kamer.
 • Kloof dichten tussen de politiek en de burger.
 • Heldere besluitvorming.
 • Neutrale overheid. Dit houdt ook in dat religieuze uitingen niet gewenst zijn in openbare gebouwen. Tevens moet hier Nederlands gesproken worden.
 • Artikel 120 van de Grondwet moet worden veranderd. Wij zijn van mening dat een rechter de wetten wel mag beoordelen of indien nodig te veranderen.  (Het is de rechter die met de grondwet en andere wetten moet werken. Hij zal dus ook wel goed weten hoe de wetten het beste geformuleerd zijn en kunnen worden toegepast). We zijn een voorstander van een rechtelijke inspraak en dat een rechter altijd de wet mag toetsen en beoordelen.
 • Er komen landelijk vastgestelde tarieven voor bepaalde gemeentelijke diensten zoals paspoorten en rijbewijzen.
 • Alle overheidsinstanties dienen goed bereikbaar te zijn voor alle Nederlanders, ook doven en slechthorenden. Er zullen maatregelen komen waarbij op gepaste wijze gecommuniceerd kan worden waaronder email en sms.
 • Overheden zullen meer ruimte bieden aan een actieve inbreng van burgers bij het ontwerpen, uitzetten en uitvoeren van beleid (burgerparticipatie).
 • Het koningshuis alleen nog voor ceremoniële aangelegenheden aanhouden.  De taken voor het vormen van een kabinet overlaten aan de grootste partij van de laatste verkiezingen. Mocht deze partij er niet in slagen, dan is de tweede grootste partij aan de beurt.
 • 10% minder salaris voor ministers, Kamerleden. euro parlementariërs, leden Koninklijk huis en de leden van de Raad van State.
 • De minister-president en burgemeester worden door het volk gekozen.
 • Subsidies alleen voor natuur, educatie en ons nationaal erfgoed.
 • Cultuursubsidies afbouwen tot men zelf een oplossing gevonden heeft. Uiteindelijk moeten alle cultuursubsidies afgeschaft worden.
 • Democratisch tekort van de Europese Unie oplossen.
 • Europa moet niet alle taken van de Nederlandse overheid overnemen. Ook moet Nederland zeggenschap houden over bepaalde regelgeving. Op de regels binnen Europa moet strenger toezicht gehouden worden.
 • GLP is voorstander van een adviserende – en een bindend referendum.
 • Verandering in de Kieswet;  Niemand kan zomaar een zetel meenemen. De zetel behoort altijd toe aan een partij en nooit aan een persoon.
 • Scheiding tussen kerk en staat.
Bekijk hier dit hoofdstuk » concept programma “Werken aan een rechtvaardige samenleving”

Heeft u ideeën voor ons programma, mail ons dan politiek@groenliberalepartij.nl 

glplijn

Permanente koppeling naar dit artikel: https://groenliberalepartij.nl/themas/democratie-en-openheid-van-bestuur/