Stem 21 maart tegen de ‘Sleepwet’ referendum

Op 21 maart, de dag van de gemeenteraadsverkiezingen, is ook het referendum voor de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv).
Het gaat om een raadgevend referendum over de nieuwe wet, die in principe op 1 mei in moet gaan. Dat wil zeggen dat de uitkomst een advies is en niet bindend. Regering en parlement zijn niet verplicht de uitslag te volgen.
Wanneer door de nieuwe Wiv op grote schaal data van burgers worden verzameld en bewaard, groeit het risico op hacks, waardoor gevoelige gegevens op straat kunnen komen te liggen.

Zeker als data worden gedeeld met Amerikaanse en Britse veiligheidsdiensten is het risico groot, zeggen we: “Beide landen hebben een rijke geschiedenis van datalekken bij de overheid.”

Ook vragen we ons af of het gebruiken van het ‘sleepnet’ wel zo effectief is in de strijd tegen terrorisme. Met grootschalige datavergaring worden ‘lone wolves’ er niet uitgepikt. Ook blijkt achteraf vaak dat aanslagplegers allang bekend waren bij geheime diensten, aldus de deskundigen.

​Mensen brengen steeds meer tijd online door. De mobiele telefoon, de tablet of de computer is steeds binnen handbereik. Alles wat je doet, zegt, vindt, hebt of bent, waar je bent en met wie, is tegenwoordig online te vinden. En de overheid kijkt straks met je mee en slaat alles op voor drie jaar en misschien wel voor altijd.

Met de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdienst (WIV) 2017, ofwel de sleepwet, wordt iedere burger verdacht gemaakt en worden hun rechten ingeperkt. Voor GLP wordt met het in de gaten houden van onschuldige mensen een grens overschreden. Privacy biedt ons veiligheid en beschermt ons tegen de staat. Wanneer we onze privacy opgeven, geven we een belangrijk deel van onze veiligheid op. Inperking van de rechten van burgers mag alleen in uiterste gevallen.

Er komt een referendum! Meer dan 300.000 mensen hebben de oproep om een referendum te organiseren over de sleepwet getekend. Dat moet nu eerst nog formeel worden goedgekeurd, maar zoals het er naar uitziet gaan we op 21 maart 2018 over deze wet stemmen.

De wet
Op 11 juli 2017 ging de Eerste Kamer akkoord met een nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Daarmee volgt het de lijn van de Tweede Kamer die op 14 februari 2017 vóór deze wet stemde. Na jarenlange politieke strijd is de knoop door beide Kamers doorgehakt: Nederland krijgt hoogstwaarschijnlijk per 1 januari 2018 een sleepnet.

De wet was inderdaad toe aan een update. Maar met de nieuwe wet kunnen de geheime diensten op grote schaal onze communicatie tappen, zelfs al vormen we geen bedreiging.Het is de meest vergaande bevoegdheid die de diensten ooit hebben gehad. Met het sleepnet kan bijvoorbeeld alle communicatie uit een buurt waar een uitreiziger woont, worden getapt of kunnen bijvoorbeeld alle Facebook-berichten uit een bepaalde stad worden onderschept en jarenlang worden opgeslagen.

GLP hecht veel waarde aan de privacy van burgers en vindt het daarom belangrijk dat zij zich kunnen uitspreken over deze omstreden wet, waarmee het internet grootschalig mag worden afgeluisterd door de geheime dienst. Spreek je uit op 21 maart bij het referendum over de sleepwet.

Wanneer de AIVD of de MIVD mogen beginnen met het uitgooien van hun sleepnet is er ook een extra toets van de CTIVD (Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten) nodig. Wanneer de CTIVD opmerkt dat er iets niet klopt aan de aanvraag of de werkwijze, zullen ze dit doorgeven aan de regering en eventueel aanbevelingen doen. De regering moet vervolgens deze aanbevelingen doorsturen ter beoordeling aan de toetsingscommissie (die dus al de eerste toetsing gedaan heeft). De toetsingscommissie moet dus uiteindelijk beslissen of de toetsingscommissie zelf zijn werk wel goed gedaan heeft. GLP vindt dan ook de de CTIVD een bindend en onafhankelijk advies moet kunnen geven. Zoals de wet nu geformuleerd is zijn we onvoldoende beschermt tegen machtsmisbruik.

Zeg NEE tegen de sleepwet!

GLP is van mening dat privacy veiligheid ís. Wij zullen nooit tolereren dat onze mensenrechten, onze grondrechten op het spel worden gezet voor schijnveiligheid.

Hier de link naar de wet die er op dit moment ligt

Permanente koppeling naar dit artikel: https://groenliberalepartij.nl/stem-21-maart-tegen-de-sleepwet-referendum/

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

De tijdslimiet is verstreken. Kies een andere beveiligingsvraag.