Meldpunt

Laat uw stem horen!

Er gebeuren zoveel dingen waar mensen zich aan ergeren, maar waar het belang van de burger, die gewoon rustig wil leven, ondergeschikt lijkt aan dat van instanties, werkgroepen, opvangcentra, moeilijke hanteerbare groepen mensen, etc.

Wij willen zichtbaar maken of het wonen ook altijd plezierig is, of dat het woongenot lijdt onder door anderen veroorzaakte overlast, waar de bevoegde instanties weinig aan lijken te willen doen. De aanpak van overlast is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente, politie, hulpverleningsinstanties en woningcorporaties.

Waar meld je overlast?

Niet alle vormen van overlast vallen onder de verantwoordelijkheid van de politie. Vervuiling van jouw buurt, bijvoorbeeld door graffiti, rotzooi op straat of vernielingen, kun je melden bij de gemeente. Overlast in de buurt kunt je melden via het landelijke meldnummer van de politie: 0900-8844.  Je kunt ook een melding doen bij jouw wijkagent.

GLP geeft uw melding door aan de instantie die belast is met de afhandeling van de specifieke klacht, èn wij bewaken of er daadwerkelijk iets mee gedaan wordt.  Uw melding aan GLP is geen officiële melding, die doet u altijd bij de gemeente of de politie (zie hierboven). Mochten wij er iets vanuit de politiek mee kunnen doen, dan zullen we dat uiteraard zeker niet laten.

Vragen? Zorgen ? Loopt u vast ?

Wilt u een gids in het woud van maatschappelijke organisaties?
Zoekt u een luisterend oor en iemand die met u meedenkt?
Wij weten de weg binnen de woningcorporatie, het energiebedrijf en de gemeente.
Doe er uw voordeel mee.
Wij zoeken met u de juiste weg en ondersteunt u bij het oplossen van uw probleem.
U blijft de baas over uw eigen leven.

Om u goed van dienst te kunnen zijn kan het handig zijn om brieven of andere schriftelijke stukken mee te nemen of digitaal aan ons te versturen. We kunnen dan tijdens het gesprek bepalen welke wegen u kunt bewandelen om uw vraag of probleem op te lossen. Als u het prettig vindt kunt u ook iemand meenemen naar onze afspraak die we per telefoon of mail met u hebben gemaakt.

Onze hulp is gratis!
Aan de hulp die wij u bieden zijn geen kosten verbonden. Ook hoeft u geen lid te zijn van GLP. Wij helpen iedereen.

Spelregels:

  • Iedereen kan gebruik maken van het meldpunt
  • De hulp  is gratis
  • U hoeft geen lid van GLP te zijn
  • Wij verwijzen u door naar instanties die u kunnen helpen
  • U blijft zelf verantwoordelijk voor de kwestie die u aandraagt
  • Er worden geen dossiers gevormd maar we hebben wel informatie nodig
  • Uw informatie wordt vertrouwelijk behandeld
  • Voor onze hulp, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard

Hier kunt u misstanden melden aan de partij, door middel van onderstaand e-mailadres:
meldpunt@groenliberalepartij.nl

GLP infolijn

infolijn

Iedere dinsdagavond van 20.00 uur tot 21.00 uur telefonisch contact opnemen met de Helpende Hand van GLP (tel: 036 841 36 99 of meldpunt@groenliberalepartij.nl).

De medewerkers van de GLP infolijn zijn vrijwilligers. Wij helpen mensen om op te komen voor hun belangen. Komen veel mensen met eenzelfde probleem langs, dan proberen we dit onderwerp op de politieke agenda te krijgen.

Formulier

Geeft u uw melding alstublieft door aan GLP via het meldingsformulier

Uw naam (verplicht)

Uw email adres (verplicht)

Uw Stad (verplicht)

U wilt melding maken van (verplicht)

Omschrijving van uw klacht[recaptcha]

Spoed?

Spoedeisende meldingen kunt u het beste telefonisch doorgeven. Dit kan ook buiten kantooruren:
Tel. 036 841 36 99

Wilt u ons liever schrijven, dan kan dat uiteraard ook.
Stuur dan uw brief aan:

GLP
Tonijnstraat 14
1317 NC Almere

U krijgt altijd antwoord terug!

Samen werkt beter! Wij zijn er voor U !

 

Ook kunt u uiteraard contact opnemen met:

glplijn

Permanente koppeling naar dit artikel: https://groenliberalepartij.nl/meldpunt/

Ideeënbus

Samen meer mogelijk maken GLP is niet voor niets een echte burgerpartij. Wij willen de burger bij de politiek betrekken. GLP heeft een programma net zoals elke andere politieke partij. Toch willen wij dat ook de burger invloed kan hebben op ons programma. Misschien heeft u wel een idee of suggestie hoe het beter kan. …