Terug naar Almere

Kandidaten

» Programma » Speerpunten » Actueel » Meet & greet » Nieuws

De kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 namens de Almeerse GLP is definitief. Lijsttrekker Jeffrey Verkaik: “Ik ben ontzettend trots op onze kandidatenlijst. Een mooie combinatie van diverse mensen, die een mooie afspiegeling zijn van onze stad. Met deze lijst is GLP klaar om te laten zien dat het ook anders kan.”

Lijsttrekker: Jeffrey Verkaik

1. Jeffrey Verkaik

Een 27jarige Almeerder die niet stil kan zitten, zo veel mogelijk wilt bereiken en familie belangrijk vind. Ik ben geboren in Amsterdam, maar getogen in Almere. In mijn jonge jaren heb ik gewoond in Waterwijk en rond mijn tiende levensjaar verhuisd naar Almere Haven, waar ik nog steeds met plezier woon. Momenteel werkzaam als docent Gezondheidszorg & Welzijn binnen het MBO en ben bezig talloze hobby’s, zoals het onderhouden van een volkstuin. Soms doe ik nog losse vrijwilligerswerk, omdat ik niet overal tegelijk actief kan zijn.

Hoewel ik dat wel graag zou willen soms. Misschien is dat ook wel het sociale stukje mij, dat ik menselijk blijf en mensen wil helpen. Sommige mensen hebben wel lichte hulp en daar ben ik blij om, maar een groot gros van de mensen heeft moeite bij het verkrijgen van grotere hulp of ondersteuning. Raar, want veel van deze hulp is een verplichte taak van de gemeente. Ik zie het overal in Almere, zoals het weggooien van gebruikte scootmobiels of trapliften, terwijl genoeg mensen in Almere er geen één krijgen via de WMO! Dat geld ook voor mensen die in mijn ogen recht zouden moeten hebben op een urgentiewoning i.v.m. een (vecht)scheiding, maar kort dakloos zijn, voor mensen ineens een paar euro boven de huurgrens zitten en daardoor hun recht op huursubsidie missen, etc. Al deze punten hebben mij boos gekregen en besloot daarom met GLP mee te doen met de gemeenteraadsverkiezingen. Dit kan namelijk anders!

Het partijprogramma van GLP voor 2018-2022 bevat zestien thema’s.  Tientallen pagina’s over wat er beter kan in Almere. Lijkt moeilijk om te kiezen, maar mijn persoonlijke aandacht ligt bij de Floriade, Zorg&Welzijn en Veiligheid. Als de Floriade stopt, dan hoeft er niet nog meer geld naar toe. Geld dat beter besteed kan worden in speciale units voor zorgbehoevenden of verbeteringen in het opruimen van afval dat overal gedumpt word. Ik kan wel doorgaan over geldkwesties die beter, maar ik vind ook dat de menselijke maat terug mag komen. Niet alleen begrip en aandacht voor de vele mantelzorgers die onze stad kent, maar ook de communicatie tussen burger en gemeente. Ja, ik hoor mensen die wel contact krijgen met de gemeente, maar méér geluiden van burgers die ondanks veel moeite nog steeds geen hulp of antwoord krijgen vanuit ons stadhuis.

Om de burger meer te betrekken en aan bod te laten komen, zijn leden van GLP ook actief in de woonwijken, buiten verkiezingstijd om. Wij zijn van mening dat de Almeerder ten alle tijden betrokken dient te worden bij de keuzes die gemeente maakt. Niet iedere vier jaar gemeenteraadsverkiezingen en soms een bijeenkomstje achteraf, maar daadwerkelijk mee laten beslissen, omdat het ook anders kan.

E-mail: jeffreyverkaik@groenliberalepartij.nl

Mark Wiggers

2. Mark Wiggers

Ik ben Mark, ben net de 50 alweer gepasseerd, geboren Enschedeër en voel me al aardig thuis in Almere, waar ik nu sinds 2008 woonachtig ben. Eerst met plezier gewoond in Almere Buiten en sinds een paar jaar nu in Almere Stad. Ik reis bijna elke dag op en neer naar Amsterdam, waar ik een leuke baan heb als gastheer. Uiteraard met het openbaar vervoer.

Waarom GLP? Ik merk elke keer weer dat de politiek steeds verder van de burger af komt te staan. Ze doen toch maar waar ze zin in hebben, is een veel gehoorde kreet. Daar willen wij als GLP verandering inbrengen. Doe wat je zegt en doe wat je de mensen beloofd, anders zeg liever niets.

Ik wil me verder hard maken voor een betere WMO en vooral dat de wijkteams veel meer zichtbaar zijn in de wijk, dan nu het geval is en dat er meer wordt gepraat met de patiënt dan over de patiënt. Ook veiligheid vind ik belangrijk. Een ieder moet zich veilig voelen in hun stad en huis waar ze leven, (werken) en wonen.

De raad had de afgelopen vier jaar onder anderen beloofd dat de stad toegankelijk moet zijn voor een ieder. Daar is zoals gewoonlijk niets van terecht gekomen. Dit gaat zeker gebeuren, als GLP in de raad zou zitten.

De meeste mensen zijn hier komen wonen voor de rust en het vele groen. Doordat er vele bomen zijn weggehaald en er niets of maar struiken voor in de plaats  gekomen is, is er volgens GLP veel inbreuk gedaan op het groene karakter van Almere. GLP wil kijken waar bomen terug kunnen worden gepland, welk soort bomen het beste past in de wijk en waar echt niet anders kan,  een goed alternatief geboden kan worden. Dit uiteraard in overleg met de bewoners uit die wijk.

Als u mij stemt, dan weet u zeker, dat u me vaak in de wijk zult tegenkomen en ik u graag wil helpen als u er even niet uitkomt.

Hans Bosklopper

3. Hans Bosklopper

Mijn naam is Hans Bosklopper, 32 jaar en ruim vijfentwintig jaar woonachtig in Almere. Als ex radio- en televisiepresentator van regionale actualiteitenprogramma’s heb ik gemerkt dat de lokale politiek weinig tot niet naar de burger luistert, dit terwijl je een probleem pas kan oplossen als je weet waar deze knelt. Dit heeft mij ertoe bewogen om mij kandidaat te stellen voor de GLP (Groen Liberale Partij), laat de burger zelf weer mee bepalen in de lokale politiek.

Almere is een innovatieve stad in ontwikkeling, een stad waar de inwoners trots op mogen zijn. Telkens meer inwoners en studenten trekken naar Almere en langzamerhand beginnen we het imago van ‘Stad van beton’ kwijt te raken. Dit is positief en wij moeten er vooral voor waken dat dit ook zo blijft, echter zijn er nog genoeg zaken die aandacht en verandering eisen.

Waar ik mij vooral sterk voor wil gaan maken is de zorg, respecteer het medisch beroepsgeheim, creëer meer individuele zorg, betere veiligheid voor hulpverleners en meer handen aan het bed.

Als we kijken naar de infrastructuur op het gebied van Kunst & Cultuur mag deze duidelijker worden. Organiseer naast foodtruckfestivals en concerten ook meer open podiums waar lokale artiesten hun opkomst kunnen maken. Denk aan bijvoorbeeld een jaarlijks festival in het Beatrixpark.

Mijn ervaring als arbeidsbemiddelaar heeft mij geleerd dat met betrekking tot de arbeidsmarkt er meer gunstige voorwaarden moeten worden gecreëerd voor werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt, denk hierbij bijvoorbeeld aan de 50 plussers. Het creëren van meer werkervaringsplekken kan daar bijvoorbeeld een oplossing voor zijn.

Wanneer ik in de gemeenteraad kom, kan de burger kunnen rekenen op mijn steun. Ik zal regelmatig te vinden zijn op straat en bij bijeenkomsten om in gesprek te gaan met de inwoners van Almere. Dan pas kun je horen wat er dwars zit en wat er veranderd moet worden.

Maak Almere weer van de burger!

Robert van den Eijk

4. Robert van den Eijk

Ik ben Robert van den Eijk, 39 jaar, papa van 5 kids en werk als internationaal Directiechauffeur.

Ik woon nu enkele jaren in Almere en wil ook graag mijn steentje bijdragen aan de samenleving.

Enige tijd geleden kwam ik in aanraking met GLP tijdens een gesprek met een vriend van me. Hij vertelde over de partij en hun standpunten. Ik heb mij hierna verdiept in de onderwerpen die GLP belangrijk vind voor de Almeerse samenleving.

Voor mij spraken de punten van Zorg , veiligheid en sociale zekerheid aan omdat we het samen moeten doen en niet achterover moeten leunen en kijken wat er gebeurd.

Met elkaar, voor elkaar. Iedereen heeft recht op een mooi, schoon en veilig Almere. Maar bij rechten zitten allereerst ook plichten. En een daarvan is dat je je verantwoordelijkheid moet nemen om van Almere een mooi, schoon en veilige stad te maken. Daarom heb ik ook besloten om mij kandidaat te stellen bij GLP.

Ik merk dat de gemeente en de burgers ver uit elkaar staan en dat is voor mij een belangrijk punt om aan te werken. Je bent als gemeente ten dienste van de burger en dan moet je ook een laagdrempelig beleid hebben. Er zijn ook veel mooie dingen in Almere zoals goed OV, goede bereikbaarheid van de winkels en GLP 😉

Maar zoals altijd geld dat als iets goed is je het nog altijd kan verbeteren.

Mocht ik in de raad komen dan zal ik altijd de burger op de eerste plaats zetten en kijken wat er voor de mensen het beste is. Het gaat om ONS samen.

Sara Dehghani

5. Sara Dehghani

Ik ben Sara Dehghani, ik heb de afgelopen jaren met verschillende doelgroepen gewerkt in Almere, zoals daklozen, asielzoekers en verslaafden. Ik heb geleerd om de burger centraal te houden,  door middel van samenwerken. Als burger hebben wij dat ook nodig, want wij willen ook meer veiligheid, gezelligheid en ontwikkeling. Om dit te kunnen behalen hebben wij participatie nodig en dat doen wij allemaal samen. Hierdoor kunnen wij niet alleen werkloosheid en eenzaamheid verminderen, maar ook er voor zorgen dat iedereen zich aangesproken voelt om te gaan participeren.

Ik geloof dat Almere; een multiculturele stad is voor jong en oud, door samen te gaan participeren we een betere ontwikkeling zouden creëren.

 

 

 

Rudley Beudeker

6. Rudley Beudeker

Mijn naam is Rudley Beudeker, 31 jaar en opgegroeid in Almere. Ik heb Almere zien ontwikkelen, soms ten goede en soms niet ten goede. Als kleine jongen was ik al met creatieve / innovative ideeën om de maatschappij beter vorm te geven. Waarom ik mij bij GLP wil toevoegen licht vooral op het vlak van duurzaamheid waar de partij zich groot voor maakt. Daarnaast willen wij de burger meer bij de ontwikkeling van Almere betrekken en inspraak geven.

Ook heldere en duidelijke communicatie moet weer terugkomen, voorbeeld hiervan is de Floriade Fiasco waarover al definitief besloten was alvorens het de inwoners onder ogen kwam.

Wanneer ik als raadslid voor GLP mag zitten in de gemeenteraad dan kan de burger van mij verwachten dat ik mij betrek  tot bijna alle plannen van de gemeente. Deze plannen zullen duidelijk, transparant naar buiten worden gecommuniceerd.

 

Kazem Dehghani

7. Kazem Dehghani

Ik ben Kazem Dehghani, ik ben een ondernemer in Almere, tevens ben ik ook werkzaam als vrijwilliger bij verschillende instanties. Door mijn eerdere ervaring is mij opgevallen dat er in Almere de politicus niet altijd voor de burgers bereikbaar zijn, want er ligt een  kloof tussen burgers en politici. Deze kloof kunnen wij samen verwijderen of overbruggen. Politicus moeten meer zichtbaar en transparant zijn en tussen de burgers leven. Mensen in Almere willen zowel in een veilig en betaalbare omgeving wonen. Betaalbare en goedkopere huurwoningen zijn een prioriteit en daar moet meer aandacht aan geven worden. Ook zouden er meer aandacht gegeven moeten worden aan de ondernemers in Almere, want zij zorgen ook voor de economie. Daarnaast wil ik als toekomstig raadslid Almere ondersteunen en stimuleren om schoon en zuinig te wonen door middel van zonne-energie , windenergie en getijdenenergie of elektrische auto’s . Dit zorgt voor een betere toekomst. Het is tijd voor verandering in Almere met een infrastructuurplan.

Ik geloof dat wij samen Almere kunnen veranderen naar een betere stad met een duidelijke stap richting samenwerking .

Kishore Bindesrisingh

8. Kishore Bindesrisingh

Mijn naam is Kishore Bindesrisingh, 59 jaar, sinds 1986 wonende te Almere Buiten, gehuwd, 2 volwassen dochters en 2 kleinkinderen. In het dagelijks leven ben ik werkzaam bij een groot onderhoudsbedrijf in Almere, sinds ongeveer 5 jaar ben ik voorzitter van de ondernemingsraad. Daarnaast ben  ik al 7 jaar voorzitter van een middelgrote voetbalclub in Amsterdam Oost.

Sinds een jaar of 3-4, ben ik me aan het oriënteren in de Almeerse politiek. Ik wil graag deel uit maken van een partij die opkomt voor de belangen van de burger en niet alleen maar loze kreten uitkraamt! Tot voor kort helaas zonder resultaat. Toen kwam ik per toeval een oproep van de GLP tegen, hun speerpunten spraken me direct aan! Eindelijk heb ik mijn partij gevonden! Wat mij het meest aantrekt van de GLP is dat het een behoorlijk gecentreerde partij is met een partijprogramma die mij aanspreekt. De burger staat centraal! En uiteraard hun motto: “Omdat het ook anders kan!” Ik wil graag mijn steentje bijdragen om te zorgen dat de GLP een begrip wordt in Almere en de rest van het land! Almere moet landelijk een begrip worden als voorbeeldgemeente waar het wél anders kan!

In de komende vier jaar wil ik graag de volgende doelen (speerpunten) bereikt hebben:

  1. De afstand tussen de burger en de politiek verkleind is, nu is er een te hoge drempel, men hoeft niet tegen een politieke partij op te kijken, we zijn er voor de burgers!
  2. De zorg efficiënter en klantgerichter geworden is, zodat de burger niet onnodig nog  verder uitgebuit wordt!
  3. Dat het geld van de burger goed gebruikt is, niet in nutteloze projecten als de Floriade!

Wat echt moet veranderen in Almere: de politiek moet naar de burger luisteren en hun geld goed besteden!

Wat moet blijven: al die projecten (zowel vanuit de politiek als de burgers) die de veiligheid ten goede komen blijven ontwikkelen en implementeren!

Als ik in de raad kom zal ‘de gewone Almeerder” merken dat er eindelijk naar hem geluisterd wordt! Ik zal nooit mijn stem verloochenen! Ik zal er alles aan doen om de gewenste invloed uit te oefenen op de gemeenteraad om de wensen van de burger te kunnen vervullen! Uiteindelijk hebben zij mij gekozen om hen te vertegenwoordigen! Hun vertrouwen wil ik niet beschamen!

Ik heb er zin in!!!

Dennis Voortman

9. Dennis Voortman

Hallo ik zou me even voorstellen, ik ben Dennis Voortman. ben 37 jaar en woon sinds 2000 in Almere. Ben 100% afgekeurd en toch wil ik graag mijn steentje bijdragen. Ik heb vertrouwen in de partij GLP en ik zie dat het programma heel dicht bij mij staat. Het is een open partij en een die laagdrempelig is voor een ieder. Een partij die naar je luistert en openheid van zaken geeft. Een partij die de gewone burger laat meedenken en meepraten over zaken die hun allen aangaat.

Een van de belangrijkste punten voor mij is de WMO. Ik heb hier zelf mee te maken, omdat ik ook woon in een aangepaste woning. Een ander punt die me dichtbij staat is zorg. Ook denkt GLP dat er nog veel veranderd kan worden in de schuldhulpverlening en die mening deel ik geheel.  Er wordt te weinig aandacht besteed aan de nazorg. Ach, eigenlijk is elk punt die de GLP heeft goed, want zij laten zien dat er overal een oplossing voor te vinden is en dat niet elke oplossing geld hoeft te kosten.

Je merkt nu er weer verkiezingen zijn, dat elke partij zich weer laat zien. Stem op mij, want kijk wat ik voor u kan gaan doen. Je ziet de personen nooit of zelden en laten zich enkel zien, om uw stem weer te krijgen. Ik ben van mening, dat je een stem verdiend en niet zo willekeurig behoort te krijgen. Niet gek, dat er haast niemand meer geloof in de politiek heeft of dat men denkt dat men alleen maar aan zelfverheerlijking doet om er zelf maar beter van te worden. Gelukkig staat bij GLP wél de burger voorop.

Wat moet blijven is het groen. Alleen het groenonderhoud moet veel beter.

Wat de burger zal merken, als ik in de raad terecht zal komen is, dat het afgelopen is met de snoepreisjes, eten en drinken op de kosten van de burger en dat u ons zult tegenkomen op straat. Dat we willen weten van, hoe gaat het met u, loopt u nog ergens tegenaan en ga zo maar door. Dat we zo kunnen kijken of we het wel goed doen, als we in de raad zitten. We blijven in ieder geval normaal doen, want doe normaal, dan doe je al gek genoeg. Behandel je medemens, zoals je zelf ook behandeld wilt worden.

Blijf jezelf en zorg voor je medemens.

Mocht u iemand willen spreken van deze kandidatenlijst of u heeft een vraag aan GLP afd. Almere, e-mail ons dan via: almere@groenliberalepartij.nl

 

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://groenliberalepartij.nl/lokaal/flevoland/almere/kandidaten/