Terug naar Landelijk

Quotes

De Bezem door ’t Binnenhof 

Ook zo moe van de vriendjespolitiek en het eigenbelang en de achterkamertjes?  Laat de politiek weer doen waar politiek ooit voor bedoeld was, namelijk het volk vertegenwoordigen! Blijf niet hopen dat het na de volgende verkiezingsbeloftes echt een keer beter wordt. De oude politiek zal niet veranderen. Blijf niet dromen, maar steun GLP!

Hier tekenen wij voor:

Duidelijke taal – Duidelijke keuzes

 • Voor en door de burgers
 • Minder belasting, minder overheid
 • Ambtenaren en bestuurders zijn er voor de burger en niet andersom
 • Kloof dichten tussen de politiek en de burger
 • Overheid is er voor de burger
 • GLP beschermt diegene die niet voor zichzelf kunnen zorgen maar pakt profiteurs hard aan
 • Geen voorrang voor asielzoekers bij het verkrijgen van een woning
 • Kunst is een zaak tussen de kunstenaar en het publiek, daar moet de regering zich niet mee bemoeien
 • Afspraak = afspraak
 • In ons land moet veiligheid vanzelfsprekend zijn
 • Geen maximale straffen, maar minimale straffen
 • Politie baas op straat, leraar baas in de klas
 • De ondernemer is de producent van de welvaart, de overheid de consument
 • Weigerambtenaren direct ontslaan
 • Ieder persoon verdient dezelfde behandeling
 • De overheid hoort neutraal te zijn
 • Het karakter van Nederland moet weer centraal staan
 • Goed investeringsklimaat
 • Geen verhoging OZB
 • Geen export van kinderbijslag buiten de EU
 • Er moeten dierenwetten komen
 • Een economie die geen roofbouw op de natuur pleegt
 • Betere milieu- en dierenbescherming, ook voor vee
 • Respect voor elke vorm van leven
 • Niet zorgen voor, maar zorgen dat
 • Zorg dat mensen leven en niet alleen bestaan…
 • Geen vrijlating criminelen wegens vormfouten of cellentekort
 • Handhaving sociale zekerheid, met name de ouderenzorg, de ziektekostenvoorzieningen  en een leefbaar minimuminkomen op bijstandsniveau
 • Zorg voor mensen die het zelf niet kunnen
 • Geen subsidies voor instellingen die niet aantoonbaar het algemeen nut of welzijn ten goede komen
 • Alle regio’s in Nederland behoren evenveel aandacht te krijgen
 • De partij respecteert de vrijheid van godsdienst, onder volstrekte scheiding van kerk en staat
 • Minder EU, méér Nederland
 • Wij zijn niet links, niet rechts, maar recht door zee

 

gig_hand

Omdat het anders kan en anders moet!

 

Sluit je daarom bij ons aan

 

GLP werkt aan een rechtvaardige samenleving.

 

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://groenliberalepartij.nl/landelijk/quotes/