Terug naar Organisatie

Commissies

logobladcomm

Graag stellen wij onze commissie leden aan u voor.

Op deze pagina vindt u de contactgegevens van onze mensen die een taak vervullen en/of aanspreekpunt zijn binnen diverse commissies.

Veel functies binnen een commissie staan nog open. Denkt u dat u deze functie kunt vervullen, laat het ons dan zeker weten. U kunt ons uw cv sturen naar

Secretariaat GLP
Tonijnstraat 14
1317 NC Almere

Mailen mag uiteraard ook. Stuur dan uw cv naar info@groenliberalepartij.nl

Wij zullen uw mail zo snel mogelijk beantwoorden of contact met u opnemen.

Algemene vragen kunt u mailen naar info@groenliberalepartij.nl.

Vragen m.b.t. uw lidmaatschap, betaling of sponsoring kunt u richten aan secretariaat@groenliberalepartij.nl

Untitled
Website / PR / Sociale Media
Zorgt ervoor dat alle sociale media binnen de partij actueel blijft en onderhoud de website.
Untitled
Fondsenwerving
Je coördineert de fondsenwerving landelijk en onderhoudt de contacten hierover met de afdelingen. Je bereidt bijeenkomsten voor Fondsenwerving voor (in overleg met organisator) en zoekt en onderhoudt contacten met (potentiële) sponsoren. Je neemt deel aan periodiek overleg met regionale fondsenwervers. Deze functie staat nog open. Interesse?
Untitled
Mediastrategie & Campagne
Je kunt een gestructureerd strategisch en operationeel marketingplan opstellen, met bijbehorende marketingcampagne. Inzicht in het politieke landschap en in de belevingswereld van ‘de kiezer’ zijn hierbij essentieel. De manieren waarop GLP naar buiten treedt, moeten immers altijd goed aansluiten bij de beleving van kiezers. Je bent bekend met Product Markt Combinaties (PMC) en kunt deze voor GLP beschrijven. Je kunt een (beknopte) interne analyse van de organisatie maken. Je kunt een (uitgebreide) externe analyse maken en hier via marktonderzoek informatie voor verzamelen en verwerken. Je kunt een SWOT-analyse maken, strategische opties in kaart brengen en nieuwe PMC’s uitwerken en hierin bewuste onderbouwde keuzes maken. Je kunt een strategie uitwerken met behulp van de modellen uit de marketingstrategie. Je kunt aangeven hoe ‘de markt’ optimaal bewerkt kan worden met behulp van de marketingmixinstrumenten. Je kunt een onderbouwde prognose geven voor de komende jaren. Deze functie staat nog open. Interesse?
Untitled
Campagne
Het doel van de campagnecommissie(CC) is om een sterke vertegenwoordiging van GLP in de Tweede Kamer, Provinciale Staten en Gemeenteraden mogelijk maken, door zoveel mogelijk kiezers ervan te overtuigen hun stem op GLP uit te brengen.

Enkele taken van de campagnecommissie:
Ondersteuningsvergaderingen - Organiseren spreken op bijeenkomsten - Interactie media - Sociale media - Fondsenwerving - Ledenwerving
Untitled
Communicatie
Communicatie heeft een nauwe samenwerking met de campagnecommissie en is verantwoordelijk voor de professionele uitvoering van alle GLP uitingen.

Marketing en communicatie - Creatief en strategisch - Uitvoerend in idee, tekst, geluid en beeld - Grafische vakkennis (DTP)
Untitled
Wetenschap
De Wetenschapscommissie is de voorloper van het kenniscentrum van GLP en van essentieel belang voor de standpunten en publicaties van de partij.

Beheerder informatiebank - Informatieverzamelaars - Informatieverwerkers
Untitled
Integriteit
De IC waakt over de Integriteit binnen de partij en haar leden. Het kan hier gaan om de integriteit binnen de partij, of de integriteit naar buiten toe.

Activiteiten Continu Proces binnen de partij. Beoordeling van alles wat er binnen de partij of namens de partij plaatsvindt. Behandelen van aangedragen vraagstukken over de integriteit binnen de partij of extern van de partij. Alles volgens vastgesteld protocol!
Untitled
ICT
De ICT commissie is beheerder van de (geautomatiseerde) informatiesystemen zoals hosting, website, databeheer, databeveiliging etc.

ICT is bezig met het ontwerp, beheer, de beveiliging en het onderhoud van het informatiesysteem

Enkele kerntaken die door ons worden uitgevoerd:
Design, beheer en onderhoud - Optimaliseren van GLP website - Storingen verhelpen en de continuïteit waarborgen - Besturingssystemen en standaardapplicaties installeren - Werken met CMS - Ondersteunt systeemgebruikers - Sociale media
Untitled
Commissie van aanbeveling
De commissie van aanbeveling fungeert als klankbord voor het bestuur.

Terug naar onze mensen

glplijn

Permanente koppeling naar dit artikel: https://groenliberalepartij.nl/landelijk/organistie/commissies/