GLP wil midden in de samenleving staan

krachtigepolitiek

Het geeft u niet of gij u niet met de politiek bemoeit, de politiek bemoeit zich toch met u.

 Charles de Montalembert (Frans politicus en schrijver)

Communicatie gemeente – inwoner en gemeente – ondernemer
De communicatie met de inwoners moet duidelijk en begrijpelijk zijn. Die duidelijkheid kan bijvoorbeeld worden verkregen door heldere en eenvoudige aanvraagprocedures en verzending van ontvangstbevestigingen. Wanneer een afwijzende beslissing is genomen, moet duidelijk zijn waarom de aanvraag is afgewezen en als er andere mogelijkheden zijn moeten deze worden aangegeven.

Bij (grote) veranderingen in de wijk of buurt moeten aanwonenden vanaf het begin bij de plannen betrokken worden.

Platforms en stadsraden
De stadsplatforms kunnen de gemeenteraad van nuttige informatie voorzien van wat er leeft binnen de stadskernen. Zo kunnen ook de seniorenraad en de Wmo-raad de belangen van hun doelgroep onder de aandacht van de gemeenteraad brengen. De gemeenteraad zal de komende 4 jaar meer het gemeentehuis uit moeten om de informatie bij de inwoner te halen.

Gemeentelijke dienstverlening
GLP wil een klantvriendelijke gemeentelijke organisatie. Verzoeken van de inwoners krijgen een ‘ja, mits’ behandeling in plaats van een ‘nee, tenzij’.

GLP wil zich nadrukkelijk inzetten op de relatie inwoner en politiek. Bij veel inwoners zien we grote verdeeldheid bij beslissingen door de bestuurders. Wij willen de komende tijd bereiken dat inwoners en andere belanghebbenden beter bij beslissingen betrokken worden. Betrokken worden door ons als partij én door onze mensen.

glplijn

Permanente koppeling naar dit artikel: https://groenliberalepartij.nl/glp-wil-midden-in-de-samenleving-staan/

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

De tijdslimiet is verstreken. Kies een andere beveiligingsvraag.