GLP doet de StemWijzer Tweede Kamer 2017

Zoals u al vernomen hebt, doet GLP niet mee aan deze verkiezingen. Wij gaan ons richten op de Gemeenteraadsverkiezingen van 2018 en vervolgens op de Tweede Kamerverkiezingen van 2021.

De StemWijzer bevat 30 stellingen die kunnen worden beantwoord met ‘eens’, ‘oneens’ of ‘geen van beide’. Deze stellingen hebben betrekking op de belangrijkste verkiezingsthema’s, zoals de zorg, immigratie en de Europese Unie. Na het beantwoorden van de stellingen krijgt de gebruiker te zien met welke partijen hij of zij de meeste overeenkomsten heeft.
De StemWijzer is dit jaar vernieuwd, zodat het nog makkelijker is om partijen met elkaar te vergelijken.

Toch als we mee hadden gedaan, dan hadden we de Stem Wijzer zo ingevuld:

1. Bindend referendum

Er moet een bindend referendum komen, waarmee burgers door het parlement aangenomen wetten kunnen tegenhouden.

 

Eens

2. Maatschappelijke dienstplicht

Er moet een maatschappelijke dienstplicht voor jongeren komen. Zij kunnen dan dienen in het leger, bij de politie of in de zorg.

 

Eens

3. Anoniem solliciteren

Om discriminatie op basis van de naam te voorkomen, moet anoniem solliciteren bij de overheid en bij openbare instellingen de regel worden.

 

Oneens

4. Groepsbelediging

Belediging van groepen op grond van ras, godsdienst of geaardheid moet niet langer strafbaar zijn.

 

Geen van beide

 

GLP vindt het een groot goed dat mensen mogen zeggen wat ze willen en heeft vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel staan. Oproepen tot haat en geweld zijn strafbaar. Kritiek op religies hoort verder bij een vrije democratische samenleving. Als mensen het idee hebben dat ze hierdoor beledigd worden, hebben zij de mogelijkheid op toetsing bij de rechter.

5. Teelt en verkoop wiet

De teelt en verkoop van wiet moet legaal worden.

 

Eens

6. Vervroegde vrijlating

De vervroegde vrijlating onder voorwaarden van gevangenen moet stoppen. Zij moeten hun straf helemaal uitzitten.

 

Eens

7. Vennootschapsbelasting

De belasting over de winst van ondernemingen (vennootschapsbelasting) moet omlaag.

 

Eens

8. Belasting hoogste inkomens

De hoogste inkomensgroepen moeten meer belasting gaan betalen.

 

Oneens

9. Tijdelijke arbeidscontracten

De periode waarbinnen je meerdere tijdelijke arbeidscontracten na elkaar kunt afsluiten, moet langer worden dan twee jaar.

 

Eens

10. AOW-leeftijd 65

De AOW-leeftijd moet weer 65 jaar worden.

 

Geen van beide

 

GLP ziet dat er een noodzaak is dat tot het aanpassen van de huidige AOW-leeftijd. In de eerste plaats worden mensen steeds ouder en leven ze gezonder. In de tweede plaats is het huidige stelsel, gelet op onder meer de vergrijzing, onbetaalbaar geworden. GLP wil daarom dat de pensioenleeftijd wordt opgetrokken naar 67, middels een geleidelijke invoer, waarbij de pensioenleeftijd de komende jaren jaarlijks met een paar weken omhoog gaat. In 2018 wordt de pensioenleeftijd dan 66 jaar en in 2021 67 jaar. We zijn geen voorstander dat die leeftijd daarna nog verder zal gaan stijgen. Tevens als men bij hun beroep zwaar werk verricht, dan mogen ze eerder met pensioen (tot 60 jaar). GLP wil verder dat mensen die nog na hun 67e willen doorwerken, dit gewoon kunnen blijven doen. Met betrekking tot de hoogte van de AOW-uitkering vindt GLP dat deze, gelet op de crisis, op het huidige pijl moet blijven. Bij economische groei kan deze later dan weer meestijgen met de groei. NB. Mensen moeten hun AOW-uitkering behouden als zij besluiten hun oude dag door te brengen in een ander land.

11. Verzekering zzp’ers

Er moet een verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid en ziekte komen voor alle zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers).

 

Oneens

12. Leenstelsel studenten

Het leenstelsel voor studenten moet worden afgeschaft. De basisbeurs moet weer terugkomen.

 

Eens

13. Geld cultuur

Er moet meer geld naar kunst en cultuur.

 

Oneens

14. Islamitische immigranten

Nederland moet de grenzen sluiten voor islamitische immigranten.

 

Geen van beide

 

Nederland heeft een goed sociaal stelsel en dat willen we zo houden. Uiteraard heeft dit stelsel een aantrekkingskracht op mensen die het economisch slechter hebben, wat leidt tot immigratie. GLP wil niet dat dit sociale stelsel de reden is waarom immigranten naar Nederland komen. Uiteraard zijn ze welkom om hier te komen werken op het moment dat we de banen in Nederland niet met de Nederlandse beroepsbevolking kunnen invullen. GLP wil daarom dat immigranten de eerste 5 jaar niet in aanmerking komen voor welke uitkering dan ook.

15. Kinderpardon

In Nederland opgegroeide kinderen van asielzoekers moeten hier kunnen blijven (kinderpardon).

 

Oneens

16. Onderdak illegalen

De regering moet gemeenten verbieden illegale vreemdelingen onderdak te geven.

 

Eens

17. Hypotheekrente

De regeling voor de aftrek van de hypotheekrente moet niet verder worden aangetast.

 

Eens

18. Verhuurdersheffing

Woningcorporaties moeten meer goedkope huurwoningen bouwen. Daarom moet de belasting die zij betalen over huurwoningen (verhuurdersheffing) worden afgeschaft.

 

Eens

19. Schiphol

Luchthaven Schiphol moet kunnen uitbreiden.

 

Geen van beide

 

Naast de Rotterdamse haven is Schiphol een belangrijke motor voor de Nederlandse economie. Schiphol is met de huidige 50 miljoen passagiers per jaar tot de vierde luchthaven van Europa. Om geen verkeer te verliezen aan concurrenten Frankfurt en Londen Heathrow is het van belang tijdig te investeren, zodat Schiphol mee kan groeien met de andere grote Europese luchthavens Schiphol wil de komende jaren de luchthaven uitbreiden met een 7e en 8e baan en is verder van plan de capaciteit van de terminals te verhogen. Met deze uitbreiding zou de capaciteit van de luchthaven verder worden uitgebreid naar 65 miljoen passagiers en tussen de 600.000 en 650.000 vluchten per jaar. Deze geplande uitbreiding van luchthaven Schiphol is goed voor de werkgelegenheid en gaat minstens 10.000 banen genereren. Aangezien er nu al veel overlast is onder de bewoners van de omliggende gemeenten van Schiphol, ziet GLP heil in het verplaatsen van (een deel van) de uitbreiding van Schiphol naar de regionale luchthaven van Lelystad. Op het moment dat dit gepaard gaat met de aanleg van een hogesnelheidsverbinding, zou de afstand zelfs voor transferpassagiers geen probleem moeten zijn

20. Kilometerheffing

De regering moet niet het bezit van de auto, maar het aantal gereden kilometers belasten.

 

Eens

21. Nieuwe wegen

Er moet meer geld naar de aanleg van nieuwe wegen.

 

Oneens

22. Kolencentrales

Alle kolencentrales mogen voorlopig open blijven.

 

Oneens

23. Btw-tarief vlees

Voor vlees moet het hoge btw-tarief van 21 procent gaan gelden.

 

Eens

24. Voltooid leven

Ouderen die vinden dat hun leven voltooid is moeten hulp kunnen krijgen om een einde aan hun leven te maken.

 

Eens

25. Afschaffing eigen risico

Het eigen risico in de zorg moet worden afgeschaft, ook als dat betekent dat de premies omhoog gaan.

 

Eens

26. Landelijk zorgfonds

Er moet een landelijk zorgfonds komen, zodat het stelsel van particuliere zorgverzekeraars kan verdwijnen.

 

Eens

27. Defensie-uitgaven

De uitgaven voor defensie moeten de komende jaren fors omhoog naar 2 procent van het nationale inkomen (de NAVO-norm).

 

Eens

28. Europees leger

Er moet een Europees leger komen.

 

Oneens

29. Ontwikkelingshulp

Nederland moet meer geld uitgeven voor de ontwikkeling van arme landen.

 

Oneens

30. EU-lidmaatschap

Nederland moet uit de Europese Unie (EU) stappen.

 

Geen van beide

 

GLP wil minder EU (het liefst terug naar de oorspronkelijke EEG voor 1981).

 

Uitslag Stem Wijzer

Onze mening komt het best overeen met:

Zoals u kunt zien, ligt er niet echt een partij dichtbij onze ideeën. Tenminste als het over deze 30 vragen gaat. Toch komen VNL (67%), Ondernemerspartij (60%), Forum Voor Democratie (60%), Nieuwe Wegen (60%) en in iets mindere mate Lokaal in de Kamer (57%) het dichtst bij onze plannen, als het natuurlijk gaat om deze 30 stellingen.
Gevolgd door de Piratenpartij (53%), SGP (50%), 50Plus (50%), de Burgerbeweging (50%), VVD (47%), Partij voor de Dieren (47%), CDA (47%), PVV (47%), Libertarische Partij (43%), ChristenUnie (43%), SP (37%), Artikel 1 (37%), PvdA (37%), Vrijzinnige Partij (33%), GroenLinks (33%), Denk (30%), D’66 (30%) en als laatste de Niet Stemmers (17%).

 

De andere partijen deden niet mee aan de Stem Wijzer.

Doe ook de Stem Wijzer en kijk welke partij het beste bij u past.

 

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://groenliberalepartij.nl/glp-doet-de-stemwijzer-tweede-kamer-2017/

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

De tijdslimiet is verstreken. Kies een andere beveiligingsvraag.