GLP dacht mee over het nieuwe regeerakkoord

Wij hebben de VVD, CDA, D’66 en de ChristenUnie gevraagd om ook iets te  doen aan schuldhulpverlening en incassobureau’s.

We kunnen langs de kant blijven staan en dingen blijven roepen of je kunt proberen om ook mee denken om dingen te veranderen.

Lang leek het erop, dat we de enige partij waren die daar iets over schreven. 19 april j.l hadden we nog een schuldendebat, waarin we gingen kijken hoe we daar zelf het beste een standpunt over konden innemen.

Dit gedeelte staat nu in ons landelijk programma. Toch hebben we de andere 4 partijen gevraagd of dat gedeelte niet meegenomen kon worden in hun regeerakkoord. Met trots kunnen we mededelen, dat ze dit gedaan hebben.

We blijven dit op de voet volgen en mocht er in de tussentijd nog iets komen, dan laten we zeker weer iets van ons horen.

Natuurlijk zijn er genoeg andere punten die we konden laten weten aan de andere vier partijen, zoals onderwijs, zorg, dieren, milieu of duurzaamheid. Toch hebben we juist voor dit punt gekozen, ook om het feit dat wij de enige waren die ooit een standpunt hadden over de malafide incassobureau’s.

Dit is het gedeelte wat wij gemaild hadden en nu terug te vinden is in het regeerakkoord op pagina 27.

Terugdringen van schulden en armoede

Eén op de tien huishoudens heeft problematische schulden. Daarnaast loopt een grote groep het risico om
problematische schulden te krijgen. Het kabinet wil het aantal mensen met problematische schulden terug
dringen en mensen met schulden effectiever te helpen.

 • Schuldhulpverlening is en blijft een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Via programmatische afspraken
  wenst het kabinet met gemeenten tot een vernieuwende schuldenaanpak en een verbeterd
  schuldhulpverleningstraject te komen. Hierbij kunnen de volgende thema’s aan bod komen:
  • Verbeteren van de (toegang tot) schuldhulpverlening, met kortere wachttijden.
  • Beter samenwerken met andere partijen om onnodig oplopen van schulden te voorkomen.
  • Voorkomen van uithuisplaatsingen, zeker als daar kinderen bij betrokken zijn.
  • Ruimte geven aan gemeenten om op lokaal niveau met vernieuwende aanpakken en maatwerk te
  experimenteren.
 • De overheid heeft als schuldeiser een bijzondere verantwoordelijkheid om onnodige vergroting van
  schulden te voorkomen. De overheid dient de beslagvrije voet te respecteren. Om escalatie van schulden
  te voorkomen, wordt meer ingezet op direct contact met schuldenaren. De stapeling van boetes vanwege
  te laat betalen en bestuursrechtelijke premies wordt gemaximeerd. Mogelijkheden voor
  betalingsregelingen worden uitgebreid.
 • Bij incasso worden misstanden effectiever bestreden. De maximale incassokosten die in rekening mogen
  worden gebracht, worden gehandhaafd en er wordt bezien of het minimumbedrag omlaag kan. Er komt
  een incassoregister waarin incassobureaus worden opgenomen, die voldoen aan eisen met betrekking tot
  oprichting, bedrijfsvoering en opleiding. Indien een incassobureau te vaak de fout ingaat, wordt het beboet
  en verliest het de registratie.
 • Excessen in kredietverlening zullen worden tegengegaan, net als verdienmodellen waarbij hoge rentes
  mensen in de problemen brengen en de kosten van wanbetaling op de samenleving worden afgewenteld.
 • De juridische afhandeling van schulden wordt verbeterd. Schuldeisers dienen eerst de mogelijkheden van
  een betalingsregeling te onderzoeken voor een zaak voor de rechter wordt gebracht. Er komt een
  experiment met een schuldenrechter, die alle zaken van een schuldenaar geconcentreerd behandelt.
  Gemeenten krijgen een adviesrecht in de gerechtelijke procedure rondom schuldenbewind.
 • Met gemeenten en erkende vrijwilligersorganisaties wordt gewerkt aan een landelijk dekkend netwerk van
  vrijwilligersprojecten gericht op schuldhulp en financiële begeleiding.
 • Het kabinet zal extra middelen beschikbaar stellen voor het voorkomen van schulden en de bestrijding van
  armoede – in het bijzonder onder kinderen.

(u kunt ons gedeelte vinden in ons programma (bij Overige pagina 110) dat geschreven is in augustus 2016.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://groenliberalepartij.nl/glp-dacht-mee-over-het-nieuwe-regeerakkoord/

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

De tijdslimiet is verstreken. Kies een andere beveiligingsvraag.