De Oostvaardersplassen kleuren rood van het bloed straks

Haal de grote grazers weg uit de Oostvaardersplassen en maak er een toegankelijk moerasgebied van. Dat adviseert emeritus hoogleraar Frank Berendse. Hij heeft de ontwikkelingen vanaf het begin af aan gevolgd, en vindt nu dat het experiment met de grote grazers is mislukt.

“De droom van een parkachtig landschap is niet uitgekomen. Het droge deel is een volledig kaalgevreten desolate vlakte geworden, waar uitgemergelde dieren naar de laatste restjes voedsel zoeken. Bijzondere soorten vogels komen er niet meer voor”, zegt Berendse.

De provincie Flevoland en Staatsbosbeheer moeten volgens Berendse nu de conclusie trekken dat het zo niet langer kan. De Konikpaarden, Heckrunderen en herten moeten uit het gebied verdwijnen. “De enige keus die op dit moment echt mogelijk is, is om daar een magnifiek moerasgebied te laten ontstaan voor die mensen die ook echt van de natuur willen genieten.”

GLP neemt afstand van het wrede, dieronvriendelijke advies van de Commissie Van Geel over de Oostvaardersplassen.

Een stukje drassig wetland van 5 bij 6 kilometer wat leuk was geweest voor watervogels en insecten, waar nu meer dan vijfduizend koeien en paarden in de blubber zakken en edelherten de laatste grassprietjes uit de modder hebben getrokken en nu op een zompige hongerdood wachten. Het is hun natuurlijke biotoop niet, daarbij is de grond te zacht en uitgeput en de hekken maken dat zij geen escape hebben.

Behalve in de vorm van een kogel. De eerste bullet om de lijdensweg te bekorten was al het einde van de utopie van RIJP ,van ecologisch evenwicht was daarna geen sprake meer. Maar ze noemen het hardnekkig – op die 5 bij 6 km waarvan 60% water – de vrije natuur. Dat de grootstedelijke media die het verschil tussen Sobibor en Landal greenparks sowieso niet zien er wat lacherig konden van doen: die sentimentele dierenliefhebbers die hooi – en dan nog van het verkeerde merk ! – aan die creperende dieren geven , dat hadden we wel verwacht.

En dat er meer politie komt om de mensen die dieren willen redden, in de kraag te grijpen. De vandalen! Over een echte oplossing, waarbij de konikspaardjes het gebied mogen verlaten en naar privé eigenaars gaan, de Heckrunderen als vee bij een zorgzame boer komen. De edelherten herplaatst naar voor hen geschikte biotopen? Daar horen we ze weinig over. Dat is te moeilijk. Veel makkelijker om ze allemaal dood te schieten en daarna zeggen dat dat de schuld is van die irritante actievoerders. We hebben wel vaker tevergeefs op iemands geweten gewacht. Jarenlang. Maar een geweten is er niet.

Alleen zelfbeklag zal volgen. De Oostvaardersplassen kleuren rood van het bloed straks. Alle grote grazers worden vernietigt, en over twee jaar is het een vogelreservaat. Hooguit zal een lepelaar zijn nest nog bouwen op de botten van een koniksveulen, dat ‘ de vrije natuur’ niet overleefd heeft, omdat hij niet net als de lepelaar kon wegvliegen over het hek. Zo zal het gaan….

Van Geel wil dit jaar de jacht openen op 1160 gezonde grote grazers. Ook de pasgeboren jongen krijgen in het plan van de Commissie Van Geel de kogel. De voormalig CDA-staatssecretaris kiest daarmee niet voor de meest diervriendelijke mogelijkheid waar deskundigen al jarenlang om vragen: het realiseren van een vrije doorgang naar de Veluwe waardoor dieren de mogelijkheid hebben om hun natuurlijk trekgedrag te vertonen.
Adviezen om meer schuil- en rustgebieden aan te leggen en open te stellen voor de dieren worden van tafel geveegd waardoor dieren letterlijk en figuurlijk in de kou komen te staan. Juist in de belangrijke beschuttingsbossen die voor de dieren van levensbelang zijn, mogen de dieren niet tot nauwelijks komen van de commissie. Als het aan de provincie Flevoland en de gemeente Almere ligt, krijgen die schuilplekken een toeristische bestemming.

‘Dit is het ergste scenario waar de Commissie Van Geel mee had kunnen komen. Er wordt van dit waardevolle Natura 2000-gebied een ordinaire schiettent gemaakt, een dierentuin en een pretpark. Dit heeft helemaal niets met dierenwelzijn te maken, maar dient enkel het plezier van de jagers en de toeristen. GLP zal zich hier intensief tegen verzetten’.
Zo strijden we voor openstelling van de omliggende bosgebieden voor meer beschutting, rust en natuurlijk voedselaanbod zodat de konikpaarden, heckrunderen en edelherten hun vetreserves beter kunnen sparen in de winter en zo een eerlijke kans hebben om de winter te overleven. Daarnaast moet er een verbinding komen naar andere natuurgebieden, via de Veluwe en het rivierengebied naar Duitsland, en dichterbij ook een verbinding naar het Horsterwold.

Het is tijd voor een vluchtplan zodat de dieren weg kunnen uit de Oostvaardersplassen waar straks de belangen van jagers en toeristen centraal komen te staan. Geen campings in de beschuttingsgebieden, geen sport- en speelbossen die ten koste gaan van de rust van de dieren en geen jacht op gezonde dieren en hun pasgeboren jongen. GLP zal met kracht campagne voeren tegen jagers en boeren die van de Oostvaardersplassen een dierentuin en recreatiepark willen maken.

De morbide erfenis van Henk Bleker die de natuurcorridor vanuit de Oostvaardersplassen barricadeerde, is overgenomen door zijn partijgenoot Pieter van Geel. Die heeft daarbij ook nog een dubbele pet: hij is betrokken als lid van de Raad van Toezicht van de Luchtverkeersleiding Nederland (LNVL) en daarmee medeverantwoordelijk voor de herindeling van het Nederlandse luchtruim rond Lelystad Airport. Als er minder grote grazers in de Oostvaardersplassen leven, dan komen er automatisch minder ganzen en dat is in het belang van Lelystad Airport. Deze belangen conflicteren duidelijk.

De commissie heeft wel tal van deskundigen gehoord, maar heeft daaruit haar eigen conclusies getrokken waarbij niet helder wordt hoe ze de adviezen van deskundigen heeft gewogen.

GLP ziet behalve de oplossing van het doortrekken van het gebied via de Veluwe en/of Hosterwold ook een andere mogelijkheid; De Oostvaardersplassen opdelen en met een hek steeds dat gedeelte wat omheind is door hekken opnieuw te beplanten, zodat er uiteindelijk genoeg te eten is voor de dieren. We weten uiteraard dat dit jaren gaat duren, alvorens er weer voldoende eten is voor de dieren, maar we zien het zeker als een oplossing, waar niet over na is gedacht.
Om de populatie van de dieren onder controle te houden, vinden wij het zeer wenselijk dat er natuurlijke vijanden komen (denk bijvoorbeeld aan wolven). Ook castratie van dieren zou een mogelijkheid zijn, al heb je hier weer de invloeden van de mens ervoor nodig.

GLP ziet het onnodig doodmaken van een dier als MOORD! Herplaats de dieren of geef ze aan privé eigenaars of boeren, Dit geldt niet alleen voor de Oostvaardersplassen, maar voor elk gebied waar men ‘gezonde’ dieren afschiet.

De toekomst van de Oostvaardersplassen als natuurgebied zal het kernthema worden van de komende verkiezingen voor Provinciale Staten in Flevoland.

Bron(nen): Omroep Flevoland

Martijn de Jonge/HH

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://groenliberalepartij.nl/de-oostvaardersplassen-kleuren-rood-van-het-bloed-straks/

8 reacties

Naar het reactie formulier

 1. Er wordt alleen maar gepraat en ondanks acties van dierenvrienden en demonstraties gaat de ellende iedere dag maar door!
  Deze opzettelijke dierenmishandeling en dierenverwaarlozing gaat maar door!
  Echte wetenschappers zijn bereid om gegevens van anderen te evalueren en zonodig hun mening te herzien!
  Dit zijn sadisten de heer Vera en de heer Olff halen het slechtste in mij naar boven!
  Ik hoop dan ook, dat ze niet aan hun straf ontkomen!

 2. Was al rood gekleurd 3000 dieren een ellendige hongerdood gestorven daar deze winter

 3. De aanleg van de corridor naar het Horsterwold is een nepoplossing, die in het gunstigste geval tijdelijk soelaas biedt, maar die uiteindelijk alleen maar voor schaalvergroting van het kernprobleem zal zorgen, aangezien deze corridor an sich geenszins ook de benodigde aansluiting met het achterland oplevert. Verder dan het Horsterwold gaan die grazers namelijk alsnog nooit komen, tenzij ook het Veluwemeer wordt gedempt en het ligt niet niet erg voor de hand dat voor een dergelijk plan draagvlak is te vinden, laat staan financiering. Het netto resultaat van de corridor zal dus een OVP tot de 3e macht zijn, met, wanneer de populatiegroottes van de grazers op termijn wederom de grenzen van de voedseldraagkracht van het gebied hebben bereikt, navenante wintersterfte van grote grazers. Zeer terecht dus, dat Henk Bleker daar inmiddels al 8 jaar geleden een dikke streep doorheen heeft gezet.

  8 Jaar waarin SBB, in plaats van zich aan die politieke realiteit te conformeren en het beleid in de OVP met betrekking tot het beheer van de grazerspopulaties daarop aan te passen, er voor heeft gekozen halsstarrig vast te houden aan de op dat moment al zichtbaar onjuiste Vera-doctrine, daarmee zelf de omstandigheden veroorzakend die uiteindelijk hebben geleid tot de onacceptabele sterfte- c.q. afschotcijfers van afgelopen winter.

 4. Schandalig dat Staatsbosbeheer beweert dat vossen zich aan karkassen voeden en hoe mooi dat is. Aan 3000 karkassen dit jaar alleen al, daar kunnen vossen niet tegenaan eten. Is vokstrekt uit z’n verband gerukt.

  1. En dan zijn er straks weer teveel vossen, kunnen zij zich daar weer op verheerlijken om ze af te schieten…

 5. Ik ben zo boos, zo veel mensen die het zouden kunnen veranderen weten het, zien het maar doen niets. De Herten en Heck runderen ZIJN NOG STEEDS AAN HET VERHONGEREN zodat ze afgeschoten kunnen worden door die vreselijke mensen die dit gebied ”beheren”. De “wilde” heckrunderen staan aan het hek en de hele kudde kijkt naar de fotograaf. Ik kan daar om huilen waarom wordt daar niet gevoerd zij vragen om voedsel. Zijn er niet al genoeg onschuldige dieren vermoord? En waarom worden de verantwoordelijken daarvoor niet gestraft. Goedwillende mensen in alle leeftijden worden tot het uiterste gedreven om in te gaan grijpen moet het eerst mis gaan? Met alle gevolgen van dien? Dit is pure provocatie.

 6. Waarom kunnen de verantwoordelijke personen geen kleur bekennen? Gezichtsverlies? Nee zeker niet ik zou jullie een held vinden om eindelijk eens toe te geven dat het niet verder kan zo.! En ik zou jullie een held vinden als jullie de dieren voorlopig voldoende hooi zouden voeren en niet verder laten verhongeren! Dan hoeven wij dierenactivisten geen hooi te voeren geen demonstraties te houden geen stunten uit te halen om te zorgen dat een dier ook maar een beetje hooi krijgt, geen vervelende uitingen te doen naar SBB en aanverwanten, dan zouden wij naar de dieren kunnen kijken met blijschap en trots zijn op ons land dat het zoiets moois kan doen in plaats van nu over de hele wereld te gaan “kijk nu eens wat er in Nederland gebeurt?” IK SCHAAM MIJ DIEP DAT DIT HIER IN NEDERLAND MOGELIJK IS EN BEN HEEL HEEL VERDRIETIG EN BOOS EN WIJ GAAN DOOR TOTDAT DE ELLENDE IS OPGELOST!!! SAMEN ZIJN WIJ STERK!!!!

 7. Bij ons bevindt zich een natuurgebied van 450 hectare. Ook in handen van SBB.
  Maar met een ander beleid.
  Daar gaan maximaal na 1 mei 100 pinken heen van boeren en zo’n 10 paarden
  Eind oktober moeten ze opgehaald worden.
  En dan is het kaal , maar ziet het vee er nog prima uit.
  Het kan dus ook op een andere manier

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

De tijdslimiet is verstreken. Kies een andere beveiligingsvraag.